Szkoła otwartości

Aktualność

Jesienią 2021 roku rusza nowy kurs internetowy dla nauczycieli i nauczycielek – Szkoła otwartości”.

Celem programu „Szkoła otwartości” jest wsparcie nauczycieli i nauczycielek we współtworzeniu włączających i otwartych na różnorodność społeczności szkolnych oraz edukacji opartej na współdziałaniu.

Na program składa się pięciomodułowy kurs internetowy dotyczący szeroko rozumianej edukacji włączającej, pogłębiające warsztaty online oraz konsultacje eksperckie. Częścią Szkoły otwartości” jest także realizacja przez osoby uczestniczące działań w szkołach, w tym prowadzenie proponowanych w kursie ćwiczeń z uczniami i uczennicami oraz organizacja szkolnego Dnia Różnorodności.

Do programu zapraszamy nauczycieli i nauczycielki oraz inne osoby z kadry pedagogicznej, które pracują z uczniami i uczennicami w klasach 7-8 szkoły podstawowej lub w szkole ponadpodstawowej.

W trakcie kursu chcemy zaprosić do rozmowy o tym, jak tworzyć szkołę, która jest miejscem otwartym na różnorodność, dającym wsparcie wszystkim uczniom i uczennicom, z uwzględnieniem ich kompetencji i potrzeb. Program czerpie z doświadczeń realizowanej przez nas od lat Szkoły Tolerancji”. W Szkole otwartości” zależy nam, by jeszcze bardziej wzmocnić aspekty związane z akceptacją i społecznym włączaniem.

Udział w programie jest bezpłatny. Warunkiem zakwalifikowania do programu jest możliwość prowadzenia działań z uczniami i uczennicami z klas 7-8 szkół podstawowych lub z klas szkół ponadpodstawowych. Zachęcamy, by do programu zgłaszały się dwie osoby z kadry pedagogicznej, co może wspierać realizację działań w danej szkole.

Inne aktualności

Aktualności

13/01/2022
Wręczenie Nagrody im. Ireny Sendlerowej „Za naprawianie świata”
11 grudnia po raz 15. przyznaliśmy Nagrodę im. Ireny Sendlerowej. Tegoroczną laureatką została Marta Florkiewicz-Borkowska, nauczycielka języka niemieckiego, zajęć technicznych i artystycznych w Szkole Podstawowej im. Karola Miarki w Pielgrzymowicach.  “Moim największym sukcesem jest pokazywanie moim uczniom i uczennicom, że
czytaj więcej»
23/08/2021
II edycja kursu internetowego – Wychowanie to podstawa
Na jesieni 2021 otwieramy drugą edycję kursu internetowego „Wychowanie to podstawa” dla wychowawczyń i wychowawców klas 4-8 szkoły podstawowej. (więcej…)
czytaj więcej»
23/08/2021
Nagroda im. Ireny Sendlerowej „Za naprawianie świata”
Trwają zgłoszenia do Nagrody „Za naprawianie świata” przyznawanej nauczycielom z całej Polski (więcej…)
czytaj więcej»

Zobacz inne obszary naszych działań

Szkoła otwartości

Celem programu jest wsparcie nauczycieli i nauczycielek we współtworzeniu włączających i otwartych na różnorodność społeczności szkolnych oraz edukacji opartej na współdziałaniu.

Na program składa się pięciomodułowy kurs internetowy dotyczący szeroko rozumianej edukacji włączającej, pogłębiające warsztaty online oraz konsultacje eksperckie. Częścią „Szkoły otwartości” jest także realizacja przez osoby uczestniczące działań w szkołach, w tym prowadzenie proponowanych w kursie ćwiczeń z uczniami i uczennicami oraz organizacja szkolnego Dnia Różnorodności.

Do programu zapraszamy nauczycieli i nauczycielki oraz inne osoby z kadry pedagogicznej, które pracują z uczniami i uczennicami w klasach 7-8 szkoły podstawowej lub w szkole ponadpodstawowej.

W trakcie kursu chcemy zaprosić do rozmowy o tym, jak tworzyć szkołę, która jest miejscem otwartym na różnorodność, dającym wsparcie wszystkim uczniom i uczennicom, z uwzględnieniem ich kompetencji i potrzeb. Program czerpie z doświadczeń realizowanej przez nas od lat „Szkoły Tolerancji”. W „Szkole otwartości” zależy nam, by jeszcze bardziej wzmocnić aspekty związane z akceptacją i społecznym włączaniem.

Uczestnicy i uczestniczki programu będą przygotowywać się do poruszania tematyki różnorodności oraz edukacji antydyskryminacyjnej w trakcie godzin wychowawczych oraz lekcji przedmiotowych, by móc następnie wspierać młodzież w rozwijaniu ich kompetencji i postawy otwartości na różnorodność. W trakcie kursu przedstawimy model szkoły włączającej oparty na czterech filarach: widoczności, wzmacnianiu, włączaniu i współpracy. Porozmawiamy także o tym, jak działania w każdym z tych filarów mogą sprzyjać w tworzeniu bezpiecznej i przyjaznej przestrzeni dla wszystkich członków i członkiń szkolnej społeczności.