Tryb matematyczny – scenariusz lekcji na podstawie książek z serii Minecraft. Matematyka. Megazadania.

Scenariusz lub ćwiczenie

Informacje o materiale

Data dodania: 08.05.2023

Grupa docelowa: Nauczyciele przedmiotowi, Bibliotekarze, Nauczyciele świetlicy

Opis materiału

„Tryb matematyczny – scenariusz lekcji na podstawie książek z serii Minecraft. Matematyka. Megazadania.”

Seria książek MINECRAFT. Megazadania, (wyd. HarperCollins Polska), to cykl zeszytów z zadaniami matematycznymi dla dzieci w wieku od 7 lat wzwyż, wykorzystujące grę Minecraft jako podstawę do ćwiczenia kluczowych umiejętności matematycznych na odpowiednim do wieku poziomie. Seria konsultowana z metodykiem nauczania.

Obszar nauczania:
Szkoła podstawowa, klasy 1-3

Treści nauczania zgodne z podstawą programową:

• rozwijanie umiejętności krytycznego i logicznego myślenia, rozumowania, argumentowania
i wnioskowania;
• rozbudzanie ciekawości poznawczej uczniów oraz motywacji do nauki;
• kształtowanie postawy otwartej wobec świata i innych ludzi, aktywności w życiu społecznym
oraz odpowiedzialności za zbiorowość;
• sprawne wykorzystywanie matematyki w życiu codziennym, a także kształcenie myślenia matematycznego;
praca w zespole i społeczna aktywność;
• umiejętność stawiania pytań, dostrzegania problemów, zbierania informacji potrzebnych do ich
rozwiązania, planowania i organizacji działania;
• dzielenie na dwie i cztery równe części; używanie pojęć: połowa, dwa i pół, cztery równe części,
czwarta część lub ćwierć;
• układanie zadań i rozwiązywanie ich, tworzenie łamigłówek matematycznych, wykorzystywanie
w tym procesie własnej aktywności artystycznej, technicznej, konstrukcyjnej;
• dodawanie i odejmowanie liczb dwucyfrowych; obliczanie sumy i różnic większych liczb prostych; mnożenie liczb dwucyfrowych przez 2; mnożenie i dzielenie w zakresie tabliczki mnożenia.

Cele:
Uczniowie / Uczennice:
• będą współpracować w grupach,
• będą dokonywać analizy własnych umiejętności i porównywać je w grupie,
• będą odpowiednio zarządzać dostępnymi zasobami,
• będą wspólnie rozwiązywać problemy i układać plan działania,
• będą szlifować swoje umiejętności matematyczne.

Kryteria sukcesu:
Po lekcji uczniowie/uczennice:
• potrafią napełnić naczynie w ½ i w ¼ (bez znajomości całkowitej pojemności naczynia i podziałki
pomocniczej),
• potrafią zaplanować strategię działania,
• potrafią współpracować i słuchać siebie nawzajem,
• zakodują i odkodują opis poruszania się po planszy.

 

O autorce:
Janina Taniewicz jest absolwentką Uniwersytetu Warszawskiego oraz nauczycielką w podwarszawskiej szkole podstawowej. Na co dzień uczy chemii, matematyki oraz prowadzi kółko chemiczne. Podczas swoich zajęć stara się przekonać uczniów, że „matematyka da się lubić”, a jednocześnie pokazać, że legendy o trudnościach, jakie sprawia królowa nauk, są przereklamowane.

Pobierz materiał

Tryb matematyczny - scenariusz lekcji

format: pdf

wielkość: 11,41 MB

Pobierz

Podobne materiały

Film lub webinarium

Wycieczka w przeszłość. Jak twórczo korzystać z archiwów?

Zobacz
Film lub webinarium

Od buddy system do zaangażowania uczniów w szkolne...

Zobacz
Artykuł

Jak oceniać kompetencje językowe dzieci z doświadczeniem migracji?

Ocena kompetencji językowych dzieci z migracją w artykule eksplorującym proces nabywania języka polskiego. Wskazówki dla nauczycieli, narzędzia
Zobacz
Artykuł

Język komunikacji a język edukacji oraz specyfika uczenia...

Odkryj różnice między językiem komunikacji a edukacji w artykule o wsparciu dla uczniów z Ukrainy. Poznaj kluczowe
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Wszystkie drogi prowadzą do lasu

Ćwiczenie pozwala lepiej poznać związki pomiędzy naszym stylem życia a kondycją lasu oraz procesem wytwarzania produktów z surowców
Zobacz
Film lub webinarium

Laptopy dla czwartoklasistów. Prawo, metodyka, edukacja cyfrowa

Program “laptopy dla czwartoklasistów” to wyzwanie dla nauczycieli związane z włączeniem sprzętu należącego do uczniów i uczennic
Zobacz
Publikacja

Publikacja „Od wyzwania do uznania” Edukacja włączająca –...

Zobacz
Film lub webinarium

WspólNoty – notatki twórcze o kulturze okolicy. Jak...

Webinar z inspiracjami do kreatywnych działań - z biblioteką jako centrum wsparcia i prezentacji efektów.
Zobacz
Film lub webinarium

Rytuały i drobiazgi rozwijające relacje w klasie

Rozmowa o budowaniu poczucia bezpieczeństwa, umiejętności współpracy i motywacji do nauki przez cały rok.
Zobacz
Publikacja

Katalog filmowy

Sprawdź, jakie filmy znajdziesz w naszych zasobach filmowych. 
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Jak rozmawiać o uchodźcach? Materiały metodyczne

Materiały metodyczne pomagające w podejmowaniu tematyki migracji i uchodźstwa.
Zobacz
Film lub webinarium

Język równościowy. Włączający czy wykluczający?

Panel dyskusyjny o włączającym i wykluczającym potencjale języka inkluzywnego.
Zobacz
Biblioteka materiałów

Chcesz usystematyzować swoją wiedzę z tego obszaru?

Przejdź do sekcji TEMATY