Warsztat z kartami do rozmów i działań na temat praw człowieka

Aktualność

Warsztat w Warszawie

Karty do rozmów i działań na temat praw człowieka powstały we współpracy z Akademią Praw Człowieka w Oslo. Karty dotyczą praw człowieka, ich przestrzegania i naruszania, a także reagowania na te naruszenia.

Są narzędziem edukacyjnym wspierającym rozmowy i planowanie działań dotyczących praw człowieka. Zapraszamy na warsztat prezentujący karty i możliwość ich zastosowania.  

Powiemy także o Przewodniku ze szkolnym modelem przeciwdziałania dyskryminacji i reagowania na nią, Zeszycie ćwiczeń z materiałami do refleksji i inspiracji.

Program

15-15.15 – Szkolny model przeciwdziałania dyskryminacji

15.15-16.30 – Jak używać Kart do rozmów z młodzieżą o prawach człowieka

16.30-17 – przerwa kawowa

17-18.30 – Jak używać Kart do planowania z młodzieżą działań na rzecz praw człowieka

Podczas warsztatu osoby uczestniczące otrzymają swój zestaw Kart wraz ze scenariuszem użycia.

Prowadzący

Jan Dąbkowski – szef programu „Szkoła otwartości” w Centrum Edukacji Obywatelskiej, trener edukacji antydyskryminacyjnej, dot. praw człowieka, wrażliwości społecznej i kulturowej.

Anna Kawalska – psycholożka, trenerka umiejętności społecznych, arteterapeutka, psychotraumatolożka. Pracuje z grupami dzieci oraz osób dorosłych prowadząc zajęcia psychoedukacyjne oraz wsparciowe, tworzy programy oraz materiały edukacyjne dotyczące międzykulturowości i przeciwdziałania dyskryminacji.

Do udziału w warsztacie zapraszamy nauczycieli, pedagogów i psychologów oraz inne osoby z kadry pedagogicznej, które pracują z uczniami i uczennicami w klasach 7-8 szkoły podstawowej lub w szkole ponadpodstawowej.

Warsztat jest jednym z elementów programu „Szkoły otwartości” Centrum Edukacji Obywatelskiej. 

Lokalizacja i termin

Warsztat odbędzie się 28 czerwca w g. 15.00-18.30 w Warszawskim Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń (WCIiES) przy ul. Starej 4. 

Projekt „Szkoła Otwartości. Doskonalenie kompetencji nauczycieli na rzecz praktyk włączających oraz przeciwdziałania dyskryminacji i wykluczeniu w szkole.” korzysta z dofinansowania o wartości 96 tys. euro otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG.

Inne aktualności

Aktualności

28/08/2023
Język równościowy. Włączający czy wykluczający? – panel ekspercki
Rozmawiamy o języku w szkole i nie tylko Od wielu lat szkoła jest miejscem, gdzie ścierają się różnorodne perspektywy dotyczące ról płciowych, stereotypów i nierówności. Istotnym i bliskim każdemu wątkiem...
czytaj więcej»
21/06/2023
Relacja z OtwórzMY! – konferencji edukacji kulturowej i włączającej
Tematem, wokół którego zbudowaliśmy program wydarzenia była otwarta i włączająca szkoła. Zależało nam nie tylko na refleksji i prezentowaniu podejść, ale także na przećwiczeniu konkretnych narzędzi, które z powodzeniem można...
czytaj więcej»
chłopiec opiera ręce o podbródek, jest smutny, w tle, razem są jego rówieśnicy
09/06/2023
Webinar: Jak wspierać osoby dyskryminowane w szkole?
Zapraszamy na webinar Gdy w klasie pojawia się wykluczenie, nierówne traktowanie czy przemoc potrzebna jest Twoja reakcja.W czasie spotkania powiemy:czym jest dyskryminacja, jakie formy przybiera w szkole, a także kto...
czytaj więcej»
01/06/2023
17. edycja Nagrody im. Ireny Sendlerowej „Za naprawianie świata”
Osoby wyróżnione w 2022 roku. Fot. Tomasz Kwiręg Zgłoś siebie lub innych Nagrodę przyznajemy nauczycielkom i nauczycielom, a także osobom pracującym w szkole z dziećmi lub młodzieżą. Chcemy przede wszystkim...
czytaj więcej»
sala konferencyjna wypełniona ludźmi
18/05/2023
Konferencja OtwórzMY! w Warszawie
16-17 czerwca w Ursynowskim Centrum Kultury „Alternatywy” OTWÓRZMY – OTWÓRZMY – OTWÓRZMY Tematem przewodnim konferencji jest tworzenie otwartej i włączającej szkoły. Na naszym spotkaniu poszerzysz swoją wiedzę o tym, jak...
czytaj więcej»
15/05/2023
„Edukacja bez przemocy” – warsztaty w Białymstoku
26 i 27 maja w Białymstoku Zapraszamy na ostatnią edycję bezpłatnych warsztatów w ramach programu „Szkoła otwartości. Dbam o równość płci”. Warsztaty, tak jak poprzednio, przeznaczone są dla nauczycieli i...
czytaj więcej»

Zobacz inne obszary naszych działań