Zrealizowane programy

Sprawdź jakie programy zrealizowaliśmy do tej pory.

Szkoła otwartości. Chronię przed dyskryminacją 2022/23

Projekt „Szkoła Otwartosci. Doskonalenie kompetencji nauczycieli na rzecz praktyk włączających oraz przeciwdziałania dyskryminacji i wykluczeniu w szkole.” ma na celu przygotowanie i upowszechnienie modelu doskonalenia kompetencji nauczycieli, pedagogów i psychologów szkół podstawowych i ponadpodstawowych w zakresie edukacji antydyskryminacyjnej i edukacji włączającej.

Zobacz stronę

Szkoła otwartości. Dbam o równość płci 2022/23

Celem projektu jest opracowanie i upowszechnienie kompleksowego programu edukacyjnego na rzecz zapewniania równości płci i równego traktowania w szkołach. Projekt, łączący działania z zakresu edukacji antydyskryminacyjnej i globalnej, kierujemy do kadry pedagogicznej oraz uczniów i uczennic z całej Polski.

Zobacz stronę

Wychowanie to podstawa 2020

Celem projektu „Wychowanie to podstawa” było przygotowanie i upowszechnienie modelowego procesu planowania, tworzenia i wdrażania rozwiązań wzmacniających funkcję wychowawczą szkoły, nastawioną na kształcenie u uczniów i uczennic kompetencji społecznych, obywatelskich i osobistych, przy jednoczesnym wzmocnieniu inkluzyjności działań edukacyjnych.

Zobacz stronę

Szkoła Tolerancji

Celem programu „Szkoła Tolerancji” było przygotowanie nauczycieli i nauczycielek do wprowadzania elementów edukacji antydyskryminacyjnej na swoje lekcje i zajęcia pozalekcyjne. W ramach programu stworzona została także grupa liderów edukacji antydyskryminacyjnej, Liderów i Liderek Tolerancji, którzy przygotowali publikacje skierowane do nauczycieli, a także pełnili rolę mentorów dla osób uczestniczących w kursach realizowanych w programie. W ramach programu prowadzone były kursy online dla nauczycieli i nauczycielek oraz realizacja projektów młodzieżowych w szkołach.

Soci@LL. Otwarta Szkoła

Projekt dotyczył inkluzji dzieci i młodzieży szkolnej, przy zaangażowaniu i wsparciu społeczności lokalnej. Celem projektu było szukanie i sprawdzanie w praktyce rozwiązań, dzięki którym szkoła będzie umożliwiała rozwój wszystkim dzieciom bez względu na ich stopień sprawności, pochodzenie, sytuację rodzinną, płeć i inne cechy tożsamości.

Nienawiść. Jestem przeciw

Projekt skierowany był do młodzieży. Grupy uczniów przygotowywały własne kampanie przeciw mowie nienawiści w Internecie. Uczestniczący w projekcie młodzi ludzie otrzymali wsparcie w postaci kursu e-coachingowego oraz szkoleń prowadzonych przez trenerów antydyskryminacyjnych.

Równe/Różne. Wspieranie równości płci w szkołach

Równe/Różne. Wspieranie równości płci w szkołach” był programem edukacyjnym polegającym na dostosowaniu do polskich warunków kulturowych standardu edukacji na rzecz równości płci wypracowanego w ramach programu Erasmus + przez organizacje partnerskie z Wielkiej Brytanii, Włoch i Węgier. W ramach programu powstały m. in. standard edukacji na rzecz równości płci, test autoewaluacyjny dla nauczycieli i nauczycielek, podręcznik ułatwiający wprowadzanie standardu w szkołach, a także scenariusze lekcji i materiały wideo.

Re:memory – multimedialne historie lokalne

W projekcie „Re:memory – multimedialne historie lokalne” młodzież z 50 szkół przyglądała się lokalnym wydarzeniom z okresu 1918–1948 pod kątem mechanizmów społecznych związanych z dyskryminacją, wykluczeniem, nastrojami nacjonalistycznymi, rozwojem nazizmu, antysemityzmem, przesiedleniami, propagandą. Kładliśmy nacisk na krytyczną analizę źródeł, procesów i mechanizmów, które można zaobserwować również współcześnie. Uczniowie i uczennice analizowali źródła historyczne i na ich podstawie tworzyli multimedialne reportaże, w których przygotowaniu pomogły zespołom warsztaty zrealizowane z dziennikarzami regionalnymi.

Trudny temat. Weź to na warsztat

„Trudny temat: weź to na warsztat” to polska edycja europejskiego projektu Embracing Controversy, zainicjowanego przez Fundację Evens. W Belgii, Francji i Polsce uczniowie i uczennice podjęli wyzwanie, jakim jest rozmowa na trudne i kontrowersyjne tematy w środowisku szkolnym. W ramach projektu zespoły z 30 szkół w całej Polsce prowadziło lokalne diagnozy, by określić, które tematy są szczególnie trudne w ich szkołach, a potem zajmowało się nimi, wykorzystując do tego jedną z pięciu proponowanych przez nas metod: edukację filmową, Teatr Forum, Stół Powszechny, warsztaty CoResolve oraz kampanię społeczną.

Wkręceni w Warszawę. Młodzi w wielokulturowym mieście

Projekt „Wkręceni w Warszawę. Młodzi w wielokulturowym mieście” miał za zadanie pokazanie wielokulturowej Warszawy widzianej oczami młodych ludzi. Warszawa to miasto różnorodne społecznie i kulturowo i każdy, kto w nim mieszka, może wyprawić się w podróż w głąb wielokulturowości. Projekt miał być impulsem do wyruszenia w taką podróż. Młodzi ludzie nagrywali filmy, w których pokazywali wielokulturowość stolicy ze swojej perspektywy i tym samym zachęcali innych do spojrzenia na Warszawę w tym kontekście.

Rozwiążmy to razem. Reagowanie na przemoc i wspólne rozwiązywanie konfliktów

Celem projektu było zwiększenie poczucia bezpieczeństwa oraz umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach, poprzez wprowadzenie do 8 warszawskich szkół metody pracy ze sporami i konfliktem, CoResolve Youth Speak.  Poprzez możliwości, jakie daje praca z tą metodą, chcieliśmy zaproponować szkołom zmianę kultury rozmawiania, rozwiązywania sporów i konfliktów, podejmowania decyzji, a co za tym idzie – włączania głosów mniejszościowych. Proponowaliśmy dyrekcji, radzie pedagogicznej, ale przede wszystkim młodzieży naukę metody oraz kompleksowe wsparcie przy dalszym samodzielnym korzystaniu z niej w codziennym życiu szkoły. Priorytetem były szkoły, w których w roku szkolnym 2017/2018 były wprowadzane zmiany związane z reformą edukacji.

Cztery strony Warszawy. Młodzi przewodnicy po wielokulturowej stolicy

Program, w którym warszawscy uczniowie byli przewodnikami po swoim wielokulturowym mieście i jego świątyniach. Każdy z zespołów uczniowskich zajmował się jedną świątynią: kościołem protestanckim, cerkwią, synagogą i meczetem. Uczniowie poznawali historię obiektu, jego symbolikę i tradycje związane z wyznaniem, do którego należy. Szukali nie tylko śladów przeszłości, ale też nowego oblicza wielowyznaniowej Warszawy.

Na podstawie wiedzy zdobytej podczas warsztatów ze specjalistami organizowali dni otwarte, podczas których oprowadzali warszawiaków po obiekcie, opowiadali o historii wybranej przez siebie religii i losach jej wyznawców w Polsce. Uczniowie i uczennice przygotowali i przeprowadzili również gry miejskie śladami wybranego wyznania.