Jak wspieramy

W obszarze Ucz otwartości proponujemy programy, kursy, warsztaty i materiały edukacyjne, poprzez które chcemy wspierać kształtowanie postawy otwartości wśród uczniów i uczennic, a także wśród nauczycieli, nauczycielek, dyrektorów, dyrektorek i innych osób należących do szkolnej społeczności. Działamy na polu szeroko pojętej edukacji włączającej, antydyskryminacyjnej i wielokulturowej. Pomagamy w szukaniu sposobów na budowanie szkolnej wspólnoty, która jest otwarta na różnorodność i potrafi korzystać z bogactwa, które ta różnorodność niesie.

Wydarzenia otwarte

Na nasze wydarzenia otwarte zapraszamy nauczycieli, nauczycielki, uczniów i uczennice z całej Polski. Organizujemy m. in. webinaria, prelekcje oraz otwarte warsztaty. To okazja, aby spotkać inne osoby, które chcą działać na rzecz tworzenia otwartych na różnorodność relacji w szkole.

23/08/2021
Dni CEO – Wychowanie to podstawa
Serdecznie zapraszamy Was na konferencję "Wychowanie to podstawa" skierowaną do wychowawczyń i wychowawców (kl. 4-8
23/08/2021
Webinarium „Wychowanie to podstawa”
Zapraszamy Was do obejrzenia nagrania z kolejnego webinarium dla wychowawców i wychowawczyń, które odbyło się
23/08/2021
Warsztaty “Równe/Różne. Wspieranie równości płci w szkole”
Drodzy Nauczyciele i Drogie Nauczycielki, zapraszamy Was na warsztat organizowany w ramach Dni Centrum Edukacji

Zobacz inne obszary naszych działań