Jak wspieramy

W obszarze Ucz otwartości proponujemy programy, kursy, warsztaty i materiały edukacyjne, poprzez które chcemy wspierać kształtowanie postawy otwartości wśród uczniów i uczennic, a także wśród nauczycieli, nauczycielek, dyrektorów, dyrektorek i innych osób należących do szkolnej społeczności. Działamy na polu szeroko pojętej edukacji włączającej, antydyskryminacyjnej i wielokulturowej. Pomagamy w szukaniu sposobów na budowanie szkolnej wspólnoty, która jest otwarta na różnorodność i potrafi korzystać z bogactwa, które ta różnorodność niesie.

Zobacz inne obszary naszych działań