Szkoła otwartości

Celem programu jest wsparcie nauczycieli i nauczycielek we współtworzeniu włączających i otwartych na różnorodność społeczności szkolnych oraz edukacji opartej na współdziałaniu.

Na program składa się pięciomodułowy kurs internetowy dotyczący szeroko rozumianej edukacji włączającej, pogłębiające warsztaty online oraz konsultacje eksperckie. Częścią „Szkoły otwartości” jest także realizacja przez osoby uczestniczące działań w szkołach, w tym prowadzenie proponowanych w kursie ćwiczeń z uczniami i uczennicami oraz organizacja szkolnego Dnia Różnorodności.

Do programu zapraszamy nauczycieli i nauczycielki oraz inne osoby z kadry pedagogicznej, które pracują z uczniami i uczennicami w klasach 7-8 szkoły podstawowej lub w szkole ponadpodstawowej.

W trakcie kursu chcemy zaprosić do rozmowy o tym, jak tworzyć szkołę, która jest miejscem otwartym na różnorodność, dającym wsparcie wszystkim uczniom i uczennicom, z uwzględnieniem ich kompetencji i potrzeb. Program czerpie z doświadczeń realizowanej przez nas od lat „Szkoły Tolerancji”. W „Szkole otwartości” zależy nam, by jeszcze bardziej wzmocnić aspekty związane z akceptacją i społecznym włączaniem.

Uczestnicy i uczestniczki programu będą przygotowywać się do poruszania tematyki różnorodności oraz edukacji antydyskryminacyjnej w trakcie godzin wychowawczych oraz lekcji przedmiotowych, by móc następnie wspierać młodzież w rozwijaniu ich kompetencji i postawy otwartości na różnorodność. W trakcie kursu przedstawimy model szkoły włączającej oparty na czterech filarach: widoczności, wzmacnianiu, włączaniu i współpracy. Porozmawiamy także o tym, jak działania w każdym z tych filarów mogą sprzyjać w tworzeniu bezpiecznej i przyjaznej przestrzeni dla wszystkich członków i członkiń szkolnej społeczności.

Do pobrania

Regulamin i harmonogram

Regulamin wraz z harmonogramem programu