Przekaż 1.5% podatku

Webinarium: „Szkoła otwartości – dbam o równość płci. Przegląd badań i dobrych praktyk”

Aktualność

Grafika: logotyp grantowców z Norwegii, Liechtensteinu, Islandii

Publikacja, którą prezentujemy to kompendium wiedzy i jednocześnie krótki przegląd badań dotyczących równości płci w szkole oraz nierówności będących udziałem dziewcząt i chłopców, nauczycielek i nauczycieli.

Przy okazji tej premiery zapraszamy do rozmowy z autorkami o:

znak punktora  sytuacji w szkołach w perspektywie wyzwań związanych z równością płci;

znak punktora  metodach, które pomogą w wyrównywaniu szans w szkole;

znak punktora  narzędziach edukacyjnych na lekcje wychowawcze i przedmiotowe.

W trakcie rozmowy przedstawimy Grę Korytarzową jako jedno z narzędzi edukacyjnych, pobudzających do refleksji i przydatnych we wdrażaniu standardu równości płci w szkole.

W rozmowie wezmą udział:

Elżbieta Grab

Aleksandra Korczak

Zuzanna Krzysztofik

Edukatorka, trenerka dramy stosowanej oraz trenerka antydyskryminacyjna. Autorka scenariuszy zajęć oraz koordynatorka programów edukacyjnych dotyczących pracy z różnorodnością w szkole. Autorka zaprezentowanej Gry Korytarzowej.

Nauczycielka języka polskiego, etyki i filozofii w liceum, poetka, członkini Zakładu Literatury Popularnej, Dziecięcej i Młodzieżowej Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, na którym to wydziale ukończyła studia doktoranckie. Autorka monografii i artykułów poświęconych badaniom nad literaturą dla dzieci i młodzieży, ekspertka do spraw lektur szkolnych oraz edukacji antydyskryminacyjnej.

Prowadząca spotkanie, koordynatorka ścieżki „Dbam o równość płci” w programie „Szkoła otwartości”. Prezeska Stowarzyszenia „Z Siedzibą w Warszawie”, zajmującego się edukacją w interaktywnej, włączającej formule, w tym psychoedukacją i uniwersalnymi formami edukacji kulturalnej.

Działanie realizowane w ramach projektu „Szkoła otwartości. Wspieranie równości płci”. Projekt finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.

Inne aktualności

Aktualności

Grupa chłopców i dziewczynek w wieku ok. 10-12 lat. Kucają zebranie wokół siebie, na wolnym powietrzu, w tle zieleń trawnika
21/02/2023
Webinarium: O rozwijaniu kompetencji społeczno-emocjonalnych w szkole
Świadoma praca z uczniami i uczennicami Z nauczycielami praktykami porozmawiamy o emocjach, relacjach i odpowiedzialnych decyzjach w szkole. Jak świadomie kształtować u uczniów i uczennic rozumienie własnych uczuć, osiąganie celów,...
czytaj więcej»
Rysunek kredą na tablicy szkolenej. Koło zębate pomiędzy dwoma ludzikami
14/02/2023
Warsztaty: Edukacja bez przemocy
Marcowe warsztaty w Łodzi i Bytomiu Warsztaty są bezpłatne i odbywają się w ramach programu „Szkoła otwartości. Dbam o równość płci”. Nie trzeba być wcześniejszym uczestnikiem lub uczestniczką programu.Dla kogo? Do...
czytaj więcej»
sala z komputerami i ekranem. na pierwszym plane nastolatka, która odwraca się i patrzy wprost na nas. Siedzi przy komputerze, obok niej na półce małe roboty, w tle nauczycielka i inni uczniowie
14/02/2023
„Tworzę równe szanse” – zapisy na kurs otwarte!
Wspieranie równości płci w szkołach Zapraszamy chętne osoby na kursy online w ramach ścieżki „Dbam o równość płci”. W ramach kursów zapewniamy wsparcie mentorskie. Rejestracja na drugą edycję kursu Druga...
czytaj więcej»
Fotografie dwóch prelegentów
02/02/2023
Webinarium: O budowaniu sieci wsparcia dla nauczycieli
Zapraszamy do obejrzenia i wysłuchania rozmowy poświęconej tematom świadomego budowania koleżeństwa w gronie pedagogicznym. W webinarze zwróciliśmy szczególną uwagę na kwestie: różnych doświadczeń oraz osobistych perspektyw, które sprawiają, że możemy w...
czytaj więcej»
rozmawiający ze sobą ludzie - kobiety, mężczyzna - siedzą w przestrzeni sali, na kanapach
20/01/2023
Twórczość, sztuka i edukacja do równości i różnorodności
Dobre praktyki, prezentacje i warsztaty filmowe 10 lutego w Warszawie odbędzie się wydarzenie, na którym wspólnie przyjrzymy się dobrym praktykom i narzędziom edukacji włączającej, wypracowanym w ramach działalności Centrum Edukacji...
czytaj więcej»
Węzeł z kolorowych sznurków
19/01/2023
Zaproszenie na webinarium: O budowaniu sieci wsparcia nauczycieli
Współpraca, która daje siłę Podczas webinarium podejmiemy tematy związane z relacjami w szkole, skupiając się przede wszystkim na wzajemnych kontaktach w gronie nauczycielskim. Jak świadomie budowane koleżeństwo może stać się...
czytaj więcej»

Zobacz inne obszary naszych działań