Dyskryminacja intersekcjonalna a kryzys migracyjny.

Informacje o materiale

Autor/-ka: Aleksandra Korczak

Data dodania: 07.11.2022

Grupa docelowa: Nauczyciele przedmiotowi, Dyrektorzy, Wychowawcy, Specjaliści w szkole, Bibliotekarze, Rodzice, Nauczyciele świetlicy

Artykuł

Pojęcie dyskryminacji intersekcjonalnej (krzyżowej, skrzyżowanej) wyrasta z wielowymiarowo pojmowanej tożsamości. Trudności, których doświadcza osoba należąca do grupy mniejszościowej, bywają łagodzone lub zwielokrotnione z powodu przynależności do innej grupy.

Gwałtowny wzrost liczby uczennic z Ukrainy w polskich szkołach, jako jedna z konsekwencji trwającej wojny, wymaga pochylenia się ze szczególną troską nad problemami osób uchodźczych, narażonych na zagrożenia z obszaru dyskryminacji krzyżowej. Nierówność intersekcjonalna jest bowiem szczególnie nasilona w przypadku skorelowania nierówności narodowościowej z dyskryminacją na tle płci. Bez odpowiednich działań spowoduje ona generowanie i narastanie napięć społecznych.

Aleksandra Korczak w swoim artykule przedstawia nie tylko przyczyny i skutki dyskryminacji krzyżowej w kontekście kryzysu migracyjnego, ale również rekomendacje i dobre praktyki na rzecz mniejszości uchodźczej w szkołach.

Pobierz materiał

format: pdf

wielkość: 277,41 KB

Pobierz

Podobne materiały

Film lub webinarium

Konflikt w radzie pedagogicznej. Co robić?

Konflikty to naturalny element pracy zespołowej i może być motorem rozwoju oraz korzystnych zmian.
Zobacz
Artykuł

Moja droga do uczenia bez ocen cyfrowych

Dobra praktyka nauczycielska do pracy bez ocen cyfrowych. Zawiera ankietę samooceny dla uczniów do pobrania.
Zobacz
Publikacja

Słowniczek oceniania kształtującego

Poznaj Słowniczek oceniania kształtującego.
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Podsumowanie, ewaluacja, refleksja w grupie projektowej

Jak podsumować projekt młodzieżowy?
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Wzmocnienie grupy projektowej

Zestaw ćwiczeń do wykorzystania na zajęciach mających na celu podsumowanie działań młodzieży w projekcie.
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Ja w grupie – gdzie zmierzać po zakończonym...

Poznaj kilka ćwiczeń, które mogą być pomocne w analizie swojej roli w życiu grupy realizującej projekt młodzieżowy.
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Projekt z lotu ptaka

Dwa ćwiczenia na podsumowanie szkolnego projektu młodzieżowego.
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Karta pracy projekt młodzieżowy. Zielone ławki

Czy wasza szkoła funkcjonuje zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju Sprawdźcie to!
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Karta pracy projekt młodzieżowy. Zielona inwentaryzacja

Gra terenowa jest formą zabawy, w której można potraktować region jako planszę do gry.
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Karta pracy projekt młodzieżowy. Zaprzyjaźnij się z naturą

Wspólnie znajdźcie i przeanalizujecie inwestycje oraz aktywności gospodarcze, podjęte na terenie znajdującym się na obszarze chronionym.
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Karta pracy projekt młodzieżowy. Szkolne dotleniacze

Wspólnie stwórzcie szkolny dotleniacz, czyli zielone miejsce na terenie waszej szkoły.
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Karta pracy projekt młodzieżowy. Natura w otworku

Efektem waszego projektu młodzieżowego będzie m.in.: plener fotograficzny z wykorzystaniem aparatów otworkowych.
Zobacz
Biblioteka materiałów

Chcesz usystematyzować swoją wiedzę z tego obszaru?

Przejdź do sekcji TEMATY