Jak wspierać osoby doświadczające dyskryminacji w szkole

FILM/Webinar

Informacje o materiale

Data dodania: 21.06.2023

Grupa docelowa: Dyrektorzy, Wychowawcy, Specjaliści w szkole, Bibliotekarze, Nauczyciele świetlicy

Opis materiału

iceland liechtenstein norway grants

Webinar

Gdy w klasie pojawia się wykluczenie, nierówne traktowanie czy przemoc potrzebna jest Twoja reakcja.

W czasie webinarium powiemy:

  • czym jest dyskryminacja, jakie formy przybiera w szkole, a także kto najczęściej jej doświadcza;

  • co czuje młodzież dyskryminowana i jak można ją w takiej sytuacji wesprzeć;

  • jak może wyglądać ścieżka zgłaszania i reagowania na dyskryminację w szkole;

  • jak pracować z klasą, w której pojawiła się dyskryminacja.

Ekspercką wiedzą dzielą się

Agnieszka Kozakoszczakekspertka i trenerka specjalizująca się w tematyce równego traktowania i przeciwdziałania dyskryminacji w edukacji. Koordynatorka działań wspierających szkoły i nauczycieli w Warszawskim Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń.

Ewa Pizoń: psycholożka, wicedyrektorka Niepublicznego Przedszkola i Szkoły Podstawowej w Warszawie, trenerka wspierająca szkoły i nauczycieli w ramach działań Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjnych-Społecznych i Szkoleń.

Spotkanie prowadzi

Jan Dąbkowski: szef programu „Szkoła otwartości” w Centrum Edukacji Obywatelskiej, trener edukacji antydyskryminacyjnej, dot. praw człowieka, wrażliwości społecznej i kulturowej.

Projekt „Szkoła Otwartości. Doskonalenie kompetencji nauczycieli na rzecz praktyk włączających oraz przeciwdziałania dyskryminacji i wykluczeniu w szkole.” korzysta z dofinansowania o wartości 96 tys. euro otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG. Celem projektu „Szkoła Otwartości. Doskonalenie kompetencji nauczycieli na rzecz praktyk włączających oraz przeciwdziałania dyskryminacji i wykluczeniu w szkole.” jest przygotowanie i upowszechnienie modelu doskonalenia kompetencji nauczycieli, pedagogów i psychologów szkół podstawowych i ponadpodstawowych w zakresie edukacji antydyskryminacyjnej i edukacji włączającej. 

Podobne materiały

Film lub webinarium

Konflikt w radzie pedagogicznej. Co robić?

Konflikty to naturalny element pracy zespołowej i może być motorem rozwoju oraz korzystnych zmian.
Zobacz
Artykuł

Moja droga do uczenia bez ocen cyfrowych

Dobra praktyka nauczycielska do pracy bez ocen cyfrowych. Zawiera ankietę samooceny dla uczniów do pobrania.
Zobacz
Publikacja

Słowniczek oceniania kształtującego

Poznaj Słowniczek oceniania kształtującego.
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Podsumowanie, ewaluacja, refleksja w grupie projektowej

Jak podsumować projekt młodzieżowy?
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Wzmocnienie grupy projektowej

Zestaw ćwiczeń do wykorzystania na zajęciach mających na celu podsumowanie działań młodzieży w projekcie.
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Ja w grupie – gdzie zmierzać po zakończonym...

Poznaj kilka ćwiczeń, które mogą być pomocne w analizie swojej roli w życiu grupy realizującej projekt młodzieżowy.
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Projekt z lotu ptaka

Dwa ćwiczenia na podsumowanie szkolnego projektu młodzieżowego.
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Karta pracy projekt młodzieżowy. Zielone ławki

Czy wasza szkoła funkcjonuje zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju Sprawdźcie to!
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Karta pracy projekt młodzieżowy. Zielona inwentaryzacja

Gra terenowa jest formą zabawy, w której można potraktować region jako planszę do gry.
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Karta pracy projekt młodzieżowy. Zaprzyjaźnij się z naturą

Wspólnie znajdźcie i przeanalizujecie inwestycje oraz aktywności gospodarcze, podjęte na terenie znajdującym się na obszarze chronionym.
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Karta pracy projekt młodzieżowy. Szkolne dotleniacze

Wspólnie stwórzcie szkolny dotleniacz, czyli zielone miejsce na terenie waszej szkoły.
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Karta pracy projekt młodzieżowy. Natura w otworku

Efektem waszego projektu młodzieżowego będzie m.in.: plener fotograficzny z wykorzystaniem aparatów otworkowych.
Zobacz
Biblioteka materiałów

Chcesz usystematyzować swoją wiedzę z tego obszaru?

Przejdź do sekcji TEMATY