Język równościowy. Włączający czy wykluczający?

FILM/Webinar

Informacje o materiale

Data dodania: 29.09.2023

Grupa docelowa: Nauczyciele przedmiotowi, Dyrektorzy, Wychowawcy, Specjaliści w szkole, Bibliotekarze, Uczniowie, Rodzice, Nauczyciele świetlicy

Opis materiału

W ostatnich latach w mediach społecznościowych oraz środowiskach eksperckich toczą się zagorzałe dyskusje dotyczące konstruktów płciowych, stereotypów i nierówności. Jednym z istotnych wątków tych dyskusji jest język włączający – wrażliwy także na równość płciową. Czy to problem głównie akademicki, czy przede wszystkim praktyczny? I czy w tym sporze są tylko dwie strony?

11 września 2023 r. we Wrzeniu Świata w Warszawie odbył się panel dyskusyjny o włączającym i wykluczającym potencjale języka inkluzywnego. Osoby uczestniczące w panelu to eksperci i ekspertki w swoich dziedzinach:
Mateusz Adamczyk – polonista, autor książki „Płeć w polszczyźnie”. Członek Zespołu Retoryki i Komunikacji Publicznej Rady Języka Polskiego przy Prezydium PAN. Współautor „Słownika neologizmów polskich” Obserwatorium Językowego UW. Laureat nagrody Kuźni Mistrzów Mowy Polskiej. Popularyzator wiedzy o polszczyźnie.
Justyna Frydrych – działaczka feministyczna oraz aktywistka na rzecz praw uchodźców i uchodźczyń. Trenerka antydyskryminacyjna oraz autorka materiałów edukacyjnych z zakresu równości płci i edukacji antydyskryminacyjnej. Współzałożycielka i członkini zespołu Funduszu Feministycznego.
Maciej Makselon – polonista, redaktor inicjująco-prowadzący Wydawnictwa W.A.B. Nauczyciel akademicki, popularyzator wiedzy o języku polskim, instruktor pisania. Dwukrotny mówca TEDx.
Rozmowę prowadzi dr Aleksandra Korczak – nauczycielka języka polskiego, etyki i filozofii, ekspertka do spraw równości płci w edukacji w Centrum Edukacji Obywatelskiej i badaczka lektur szkolnych w perspektywie gender studies.

Panel był częścią projektu „Szkoła otwartości. Wspieranie równości płci”, finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.
#AktywniObywatele

Podobne materiały

Film lub webinarium

Konflikt w radzie pedagogicznej. Co robić?

Konflikty to naturalny element pracy zespołowej i może być motorem rozwoju oraz korzystnych zmian.
Zobacz
Artykuł

Moja droga do uczenia bez ocen cyfrowych

Dobra praktyka nauczycielska do pracy bez ocen cyfrowych. Zawiera ankietę samooceny dla uczniów do pobrania.
Zobacz
Publikacja

Słowniczek oceniania kształtującego

Poznaj Słowniczek oceniania kształtującego.
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Podsumowanie, ewaluacja, refleksja w grupie projektowej

Jak podsumować projekt młodzieżowy?
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Wzmocnienie grupy projektowej

Zestaw ćwiczeń do wykorzystania na zajęciach mających na celu podsumowanie działań młodzieży w projekcie.
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Ja w grupie – gdzie zmierzać po zakończonym...

Poznaj kilka ćwiczeń, które mogą być pomocne w analizie swojej roli w życiu grupy realizującej projekt młodzieżowy.
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Projekt z lotu ptaka

Dwa ćwiczenia na podsumowanie szkolnego projektu młodzieżowego.
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Karta pracy projekt młodzieżowy. Zielone ławki

Czy wasza szkoła funkcjonuje zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju Sprawdźcie to!
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Karta pracy projekt młodzieżowy. Zielona inwentaryzacja

Gra terenowa jest formą zabawy, w której można potraktować region jako planszę do gry.
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Karta pracy projekt młodzieżowy. Zaprzyjaźnij się z naturą

Wspólnie znajdźcie i przeanalizujecie inwestycje oraz aktywności gospodarcze, podjęte na terenie znajdującym się na obszarze chronionym.
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Karta pracy projekt młodzieżowy. Szkolne dotleniacze

Wspólnie stwórzcie szkolny dotleniacz, czyli zielone miejsce na terenie waszej szkoły.
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Karta pracy projekt młodzieżowy. Natura w otworku

Efektem waszego projektu młodzieżowego będzie m.in.: plener fotograficzny z wykorzystaniem aparatów otworkowych.
Zobacz
Biblioteka materiałów

Chcesz usystematyzować swoją wiedzę z tego obszaru?

Przejdź do sekcji TEMATY