Przekaż 1.5% podatku

Chronię przed dyskryminacją

W ramach tej ścieżki weźmiesz udział w semestralnym kursie internetowym ze wsparciem mentorskim. Otrzymasz dostęp do wielu wartościowych materiałów i publikacji. Dodatkowo możesz wziąć udział w webinariach i warsztatach pogłębiających tematy z kursu internetowego.

O kursie

Weźmiesz udział w 5-modułowym kursie internetowym dotyczącym szeroko rozumianej edukacji antydyskryminacyjnej, żeby móc świadomie podnosić wiedzę i umiejętności, a także kształtować postawy młodzieży na rzecz wspierania równości i różnorodności oraz zapobiegania, rozpoznawania i reagowania na dyskryminację.

Poznasz model szkoły włączającej oparty na czterech filarach: widoczności, wzmacnianiu, włączaniu i współpracy. Dowiesz się, jak działania w każdym z tych filarów mogą sprzyjać w tworzeniu bezpiecznej i przyjaznej przestrzeni dla wszystkich członków i członkiń szkolnej społeczności. 

Zaproponujemy Ci różne metody budowy relacji z klasą i w klasie w ciągu roku szkolnego, które będą miały na celu wsparcie poczucia bezpieczeństwa młodzieży, otwarcie się na inne osoby, budowę zaufania i systemu wychodzenia z trudnych sytuacji.

Dowiesz się, jakimi mechanizmami rządzi się wykluczenie i dyskryminacja, jak je rozpoznawać, na jakie, czasem niepozorne, sytuacje warto zwracać uwagę w klasie.

Poznasz metody reagowania na przejawy dyskryminacji, do zastosowania w różnych sytuacjach. Dzięki temu, gdy przyjdzie taka potrzeba, zarówno Ty, jak i Twoi uczniowie i uczennice będziecie mogli wybrać odpowiednią strategię –  taką, która umożliwi Wam adekwatne do sytuacji działanie.

Czasem, by zareagować, wystarczą proste gesty, słowa czy działania. Dowiesz się, jak budować kompetencje młodzieży jako potencjalnych świadków czy osób doświadczających przemocy i dyskryminacji, aby bezpiecznie i konstruktywnie reagować w trudnych sytuacjach.

A na koniec dostaniesz inspirujący zestaw propozycji działań tworzących włączającą i otwartą na różnorodność społeczność szkolną.

Warunki udziału

Do udziału w ścieżce zapraszamy nauczycieli, pedagogów i psychologów oraz inne osoby z kadry pedagogicznej, które pracują z uczniami i uczennicami w klasach 7-8 szkoły podstawowej lub w szkole ponadpodstawowej.

Można zgłaszać się indywidualnie; zapraszamy do zapisywania się również zespoły szkolne.

Harmonogram

 • Kurs Internetowy

  Kurs internetowy będzie trwał od października 2022 do lutego 2023.

   

 • Webinaria

  Od września do lutego odbędą się 3 webinaria.

 • Warsztaty pogłębiające

  Chętne osoby do udziału w warsztatach pogłębiających tematy z kursu internetowego

 • Konferencja podsumowująca

  W maju 2023 planujemy organizację konferencji, gdzie podsumujemy działania realizowane w ramach ścieżki i podzielimy się dobrymi praktykami z nią związanymi.

Partnerzy

Partnerem projektu jest Menneskerettighetsakademiet (Humans Right Academy) z siedzibą w Oslo. Operatorem Programu Edukacja jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji.

Projekt „Szkoła Otwartości. Doskonalenie kompetencji nauczycieli na rzecz praktyk włączających oraz przeciwdziałania dyskryminacji i wykluczeniu w szkole.” korzysta z dofinansowania o wartości 96 tys. euro otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG.

Celem projektu „Szkoła Otwartości. Doskonalenie kompetencji nauczycieli na rzecz praktyk włączających oraz przeciwdziałania dyskryminacji i wykluczeniu w szkole.” jest przygotowanie i upowszechnienie modelu doskonalenia kompetencji nauczycieli, pedagogów i psychologów szkół podstawowych i ponadpodstawowych w zakresie edukacji antydyskryminacyjnej i edukacji włączającej.

Do pobrania

Regulamin i harmonogram