Szkoła otwartości – edukacja antydyskryminacyjna

Szkoła otwartości - edukacja antydyskryminacyjna

eea_grants4x_1

Projekt „Szkoła Otwartosci. Doskonalenie kompetencji nauczycieli na rzecz praktyk włączających oraz przeciwdziałania dyskryminacji i wykluczeniu w szkole.” ma na celu przygotowanie i upowszechnienie modelu doskonalenia kompetencji nauczycieli, pedagogów i psychologów szkół podstawowych i ponadpodstawowych w zakresie edukacji antydyskryminacyjnej i edukacji włączającej. 

W ramach projektu powstają:

  • Przewodnik dla nauczycieli – szkolny model przeciwdziałania dyskryminacji i reagowania na nią
  • Kurs internetowy dla nauczycieli i nauczycielek oraz pedagogów i psychologów szkolnych, dostarczający wiedzy na temat praw człowieka, a także wzmacniający umiejętności rozpoznawania dyskryminacji, reagowania na nią oraz zapobiegania jej
  • Karty praw człowieka – narzędzie edukacyjne do pracy z uczniami
  • Seria otwartych webinariów wraz z prezentacjami:
  • Zeszyt ćwiczeń dla nauczycieli i nauczycielek – pomocnicze materiały edukacyjne
 

Projekt „Szkoła Otwartosci. Doskonalenie kompetencji nauczycieli na rzecz praktyk włączających oraz
przeciwdziałania dyskryminacji i wykluczeniu w szkole.”  korzysta z dofinansowania o wartości 96 tys. euro otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach
funduszy EOG.

Celem projektu „Szkoła Otwartosci. Doskonalenie kompetencji nauczycieli na rzecz praktyk włączających oraz
przeciwdziałania dyskryminacji i wykluczeniu w szkole.” jest przygotowanie i upowszechnienie modelu doskonalenia kompetencji
nauczycieli, pedagogów i psychologów szkół podstawowych i ponadpodstawowych
w zakresie edukacji antydyskryminacyjnej i edukacji włączającej.

Partnerem projektu jest Menneskerettighetsakademiet (Humans Right Academy) z siedzibą w Oslo. 
Operatorem Programu Edukacja jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji.