Przekaż 1.5% podatku

Dbam o równość płci

Grafika: logotyp grantowców z Norwegii, Liechtensteinu, Islandii

Celem projektu jest opracowanie i upowszechnienie kompleksowego programu edukacyjnego na rzecz zapewniania równości płci i równego traktowania w szkołach. Program ten, łączący działania z zakresu edukacji antydyskryminacyjnej i globalnej, kierujemy do kadry pedagogicznej oraz uczniów i uczennic z całej Polski. Płeć wciąż jest stosunkowo przezroczystą kategorią w systemie edukacji formalnej. Odpowiadamy na tę kwestię nie tylko poprzez bezpośrednie działania edukacyjne, ale także poprzez wypracowanie narzędzi (m.in. standardu równości płci), materiałów i metod pracy podnoszących świadomość, jakie znaczenie ma równość płci i jak o nią zadbać w przestrzeni szkoły i systemie edukacyjnym.

WYDARZENIA PROJEKTOWE

Zobacz, jakie wydarzenia już się odbyły, a w jakich możesz jeszcze wziąć udział!

MATERIAŁY EDUKACYJNE

Korzystaj z materiałów i narzędzi edukacyjnych oraz publikacji!

admin-ajax

KURS INTERNETOWY

Dołącz do nowej edycji kursu, która rozpocznie się w semestrze letnim 2023!

W ramach projektu przygotujemy pakiet materiałów i publikacji, które pomogą ocenić sytuację związaną z dbaniem o standard równości płci oraz wdrażać ten standard w klasie i w szkole:

znak punktora  raporty i przeglądy dobrych praktyk,

znak punktora  podręczniki dla kadry pedagogicznej,

znak punktora  narzędzia diagnostyczne,

znak punktora  artykuły,

znak punktora  wykłady,

znak punktora  scenariusze lekcji, warsztatów, spotkań i innych wydarzeń dla uczennic i uczniów oraz kadry pedagogicznej,

znak punktora  gry

znak punktora  oraz inne atrakcyjne formy materiałów edukacyjnych.

Wydarzenia projektowe

Rysunek kredą na tablicy szkolenej. Koło zębate pomiędzy dwoma ludzikami
14/02/2023
Warsztaty: Edukacja bez przemocy
Marcowe warsztaty w Łodzi i Bytomiu Warsztaty są bezpłatne i odbywają się w ramach programu „Szkoła otwartości. Dbam o równość płci”. Nie trzeba być wcześniejszym uczestnikiem lub uczestniczką programu.Dla kogo?...
czytaj więcej»
sala z komputerami i ekranem. na pierwszym plane nastolatka, która odwraca się i patrzy wprost na nas. Siedzi przy komputerze, obok niej na półce małe roboty, w tle nauczycielka i inni uczniowie
„Tworzę równe szanse” – zapisy na kurs otwarte!
Wspieranie równości płci w szkołach Zapraszamy chętne osoby na kursy online w ramach ścieżki „Dbam o równość płci”. W ramach kursów zapewniamy wsparcie mentorskie. Rejestracja na drugą edycję kursu...
czytaj więcej»
rozmawiający ze sobą ludzie - kobiety, mężczyzna - siedzą w przestrzeni sali, na kanapach
20/01/2023
Twórczość, sztuka i edukacja do równości i różnorodności
Dobre praktyki, prezentacje i warsztaty filmowe 10 lutego w Warszawie odbędzie się wydarzenie, na którym wspólnie przyjrzymy się dobrym praktykom i narzędziom edukacji włączającej, wypracowanym w ramach działalności Centrum...
czytaj więcej»
Klasa szkolna. nauczycielka pochyla się ku uczniowi.
30/09/2022
Webinarium: „Szkoła otwartości – dbam o równość płci. Przegląd badań i dobrych praktyk”
Publikacja, którą prezentujemy to kompendium wiedzy i jednocześnie krótki przegląd badań dotyczących równości płci w szkole oraz nierówności będących udziałem dziewcząt i chłopców, nauczycielek i nauczycieli.Przy okazji tej premiery...
czytaj więcej»
Zdjęcie: manifestacja z udziałem uczniów
01/07/2022
Webinarium „Na rzecz sprawiedliwszego świata”
Dzisiaj, bardziej niż kiedykolwiek, widzimy potrzebę rozmowy o świecie i o tym, jaki wpływ mamy w jego kształtowaniu. Co możemy robić, aby był bardziej sprawiedliwy, równy, bezpieczny? Naturalną potrzebą jest...
czytaj więcej»
Biegnący uczniowie z plecakami. Zdjęcie z tyłu.
10/06/2022
Webinarium: Ukryty program szkoły – czym jest i dlaczego warto go zauważyć?
Kluczowym pojęciem, które warto znać i rozumieć, kiedy zaczynamy rozmowę o równości płci w edukacji czy życiu szkoły, jest ukryty program szkoły. Są to wszystkie treści, które są przekazywane...
czytaj więcej»

Projekt „Szkoła otwartości. Wspieranie równości płci” finansowany jest przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.

Grant przeznaczony na realizację projektu wynosi nie więcej niż 114 782,22 EUR. Partnerem merytorycznym projektu jest Europejskie Centrum Wergelanda z Oslo.