Kurs internetowy „Szkoła otwartości. Dbam o równość płci”

Logo Lichtenstein

Elementem tej ścieżki jest semestralny kurs internetowy ze wsparciem mentorskim, połączony opcjonalnie z regionalnymi warsztatami pogłębiającymi. Otrzymasz pakiet materiałów i publikacji, które pomogą Ci ocenić sytuację związaną z dbaniem o standard równości płci oraz wdrażać ten standard w klasie i w szkole. Drugi semestr roku szkolnego będzie czasem na realizację działań z uczennicami i uczniami i wypróbowanie, jak wiedza zdobyta podczas kursu może być wykorzystana we wspólnej pracy na rzecz równego traktowania w szkole.

Dodatkowo – chętne osoby, które ukończą kurs internetowy, zaprosimy do współprowadzenia warsztatów upowszechniających wśród nauczycieli i nauczycielek koncepcję standardu równości płci w szkole. Prowadzenie tych warsztatów odbywać się będzie za wynagrodzeniem i przy eksperckim wsparciu CEO.

O czym to jest ścieżka

Weźmiesz udział w 5-modułowym kursie internetowym, odpowiadającym na wyzwania związane ze standardem równości płci w szkole. Dzięki materiałom i narzędziom uzyskanym na kursie i w trakcie opcjonalnych warsztatów pogłębiających:

 • zdobędziesz i poszerzysz wiedzę na temat koncepcji Szkoły Otwartej i ukrytego programu szkolnego w kontekście praw człowieka,
 • sprawdzisz, czy w Twojej klasie stereotypy płciowe nie determinują tego, kim są uczennice i uczniowie, czy szkoła uwzględnia potrzeby zarówno uczniów, jak i uczennic oraz czy dba o komfort i bezpieczeństwo całej społeczności szkolnej,
 • dowiesz się, w jaki sposób możesz dążyć do wyrównywania szans i zapewnić standard równości płci na swoich lekcjach – wychowawczych i przedmiotowych – a nawet w całej szkole.

W semestrze letnim, w oparciu o otrzymane materiały, przeprowadzisz działania z uczennicami i uczniami. Zaproponujemy zarówno działania, w które można zaangażować całą społeczność szkolną (np. Dzień Różnorodności), jak i aktywności, które można zrealizować w mniejszym gronie – klasowym lub zespołu uczniowskiego. 

Warunki udziału

Zapraszamy do udziału nauczycielki i nauczycieli klas 6-8 szkoły podstawowej i klas szkoły ponadpodstawowej, a także psycholożki/psychologów i pedagożki/pedagogów oraz inne osoby ze szkolnej kadry pedagogicznej, które pracują z młodzieżą w określonym wyżej etapie edukacyjnym. 

Część materiałów będzie wymagała dostosowania w przypadku zajęć z klasą 6.

Jeśli uważasz, że ten kurs będzie przydatny i ciekawy dla Twojej szkoły, zachęcamy do zgłaszania się do programu w parach i grupach. W takim wypadku prosimy każdą osobę z zespołu o oddzielne wypełnienie formularza zgłoszenia.

Harmonogram ścieżki

 • KURS INTERNETOWY

  Kurs internetowy będzie trwał od października 2022 do marca 2023.

 • WARSZTATY REGIONALNE

  Równolegle odbędą się trzy regionalne warsztaty dla chętnych osób, które chcą pogłębić tematy z kursu internetowego.

 • DZIAŁANIA Z UCZENNICAMI I UCZNIAMI

  Odbędą się w semestrze letnim 2023

 • WARSZTATY UPOWSZECHNIAJĄCE

  W semestrze letnim odbędą się warsztaty upowszechniające dla nauczycielek i nauczycieli.

 • KONFERENCJA PODSUMOWUJĄCA

  W maju 2023 planujemy organizację konferencji, gdzie podsumujemy działania realizowane w ramach programu i podzielimy się dobrymi praktykami z nim związanymi.

Projekt „Szkoła otwartości. Wspieranie równości płci” finansowany jest przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.

Do pobrania

Regulamin i harmonogram