Kursy internetowe w ramach ścieżki „Dbam o równość płci”

Grafika: logotyp grantowców z Norwegii, Liechtensteinu, Islandii

O czym to było

Uczestnicy i uczestnicy brali udział w 5-modułowym kursie internetowym,  odpowiadającym na wyzwania związane ze standardem równości płci w szkole. Dzięki materiałom i narzędziom uzyskanym na kursie i w trakcie opcjonalnych warsztatów pogłębiających:

 • zdobyli i poszerzyli wiedzę na temat koncepcji Szkoły Otwartej i ukrytego programu szkolnego w kontekście praw człowieka,
 • sprawdzili, czy w swojej klasie stereotypy płciowe nie determinują tego, kim są uczennice i uczniowie, czy szkoła uwzględnia potrzeby zarówno uczniów, jak i uczennic oraz czy dba o komfort i bezpieczeństwo całej społeczności szkolnej,
 • dowiedzieli się, w jaki sposób mogą dążyć do wyrównywania szans i zapewnić standard równości płci na swoich lekcjach – wychowawczych i przedmiotowych – a nawet w całej szkole.

W semestrze letnim, w oparciu o otrzymane materiały, przeprowadzili działania z uczennicami i uczniami. Zaproponowaliśmy zarówno działania, w które można zaangażować całą społeczność szkolną (np. Dzień Różnorodności), jak i aktywności, które można było zrealizować w mniejszym gronie – klasowym lub zespołu uczniowskiego. 

Warunki udziału

Zaprosiliśmy do udziału nauczycielki i nauczycieli klas 6-8 szkoły podstawowej i klas szkoły ponadpodstawowej, a także psycholożki/psychologów i pedagożki/pedagogów oraz inne osoby ze szkolnej kadry pedagogicznej, które pracują z młodzieżą w określonym wyżej etapie edukacyjnym. 

Część materiałów wymagała dostosowania w przypadku zajęć z klasą 6.

Harmonogram ścieżki

 • KURS INTERNETOWY I edycja

  Kurs internetowy będzie trwał od października 2022 do kwietnia 2023.

 • KURS INTERNETOWY II EDYCJA

  Kurs internetowy będzie trwał od marca do czerwca 2023 roku. 

 • WARSZTATY REGIONALNE

  Równolegle odbędą się trzy regionalne warsztaty dla chętnych osób, które chcą pogłębić tematy z kursu internetowego.

 • DZIAŁANIA Z UCZENNICAMI I UCZNIAMI

  Odbędą się w semestrze letnim 2023

 • WARSZTATY UPOWSZECHNIAJĄCE

  W semestrze letnim odbędą się warsztaty upowszechniające dla nauczycielek i nauczycieli.

 • KONFERENCJA PODSUMOWUJĄCA

  16-17 czerwca 2023 roku w Warszawie odbędzie się konferencja, na której podsumujemy działania realizowane w ramach programu i podzielimy się dobrymi praktykami z nim związanymi.

Projekt „Szkoła otwartości. Wspieranie równości płci” finansowany jest przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.

#AktywniObywatele

Do pobrania

Regulamin i harmonogram