Rozmowa na trudne tematy

Czy warto rozmawiać na trudne tematy w szkole? To pytanie jest prowokacyjne, ponieważ tzw. trudne tematy (czyli zagadnienia kontrowersyjne, często związane z konfliktami światopoglądowymi) i tak pojawią się wśród naszych uczniów i uczennic jako oddźwięk ogólnospołecznych napięć. Poza tym młodzi ludzie bardzo chcą na takie tematy rozmawiać, ponieważ budzą one silne emocje i są dla nich po prostu ważne. Pytanie nie powinno więc brzmieć, czy rozmawiać, ale: jak rozmawiać na trudne tematy?

„Przy sporach sięgających głęboko w przeszłość kluczem jest znalezienie przez nauczyciela nowego sposobu podjęcia tematu, by pomóc uczniom spojrzeć na problem z innej perspektywy, a przy tym zmniejszyć dystans między poszczególnymi osobami i grupami. Przy bardzo aktualnych zagadnieniach wyzwanie natomiast polega na tym, by właściwie reagować w sytuacjach spontanicznej dyskusji inicjowanej przez młodzież, znaleźć wiarygodne informacje na ten temat i zająć wobec niego określone stanowisko. Postawy społeczne wobec różnych tematów nieustannie się zmieniają, zależą też od okoliczności. Dlatego to, co jest uważane za kontrowersyjne w jednym momencie, za chwilę może wydawać się stosunkowo nieszkodliwe, a co jest kontrowersyjne w jednym miejscu, nie musi być tak postrzegane gdzie indziej.”

ze wstępu do publikacji „Trudny temat: weź to na warsztat”

scenariusze
Scenariusz lekcji

Postawy ludności okupowanej Polski wobec Zagłady

Postawy ludności okupowanej Polski wobec Zagłady.

artykuł
Artykuł

Poruszanie trudnych współczesnych problemów

Krótki poradnik dla nauczycieli o tym, jak na lekcjach rozmawiać o trudnych współczesnych tematach, takich jak agresja fizyczna i werbalna, nietolerancja, nacjonalizm.

W podejmowaniu trudnych tematów drzemie wielki potencjał edukacyjny. Umiejętna praca z tematami, które budzą kontrowersje:

W Centrum Edukacji Obywatelskiej proponujemy wykorzystanie jednego z pięciu sposobów przydatnych przy podejmowaniu kwestii kontrowersyjnych. Są to:

publikacje
Publikacja

Trudny temat: weź to na warsztat

Przeczytaj więcej o 5 metodach podejmowania trudnych tematów w szkole.

publikacje
Publikacja

Punkty widzenia - Klub dobrej rozmowy. Przewodnik dla młodzieży

Czym jest Klub dobrej rozmowy? Na przykładzie rozmowy o migracjach.

Rozmowa na trudne tematy