Webinar: Jak wspierać osoby dyskryminowane w szkole?

Aktualność

Zapraszamy na webinar

Gdy w klasie pojawia się wykluczenie, nierówne traktowanie czy przemoc potrzebna jest Twoja reakcja.

W czasie spotkania powiemy:

  • czym jest dyskryminacja, jakie formy przybiera w szkole, a także kto najczęściej jej doświadcza;

  • co czuje młodzież dyskryminowana i jak można ją w takiej sytuacji wesprzeć;

  • jak może wyglądać ścieżka zgłaszania i reagowania na dyskryminację w szkole;

  • jak pracować z klasą, w której pojawiła się dyskryminacja.

15 czerwca g. 18.00

Webinarium jest organizowane na platformie Zoom, dlatego, by wziąć w nim udział przy wykorzystaniu tej platformy, konieczna jest rejestracja

Gościnie webinarium

Swoją ekspercką wiedzą podzielą się:

Agnieszka Kozakoszczakekspertka i trenerka specjalizująca się w tematyce równego traktowania i przeciwdziałania dyskryminacji w edukacji. Koordynatorka działań wspierających szkoły i nauczycieli w Warszawskim Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń.

Ewa Pizońpsycholożka, wicedyrektorka Niepublicznego Przedszkola i Szkoły Podstawowej w Warszawie, trenerka wspierająca szkoły i nauczycieli w ramach działań Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjnych-Społecznych i Szkoleń.

Spotkanie poprowadzi:

Jan Dąbkowski – szef programu „Szkoła otwartości” w Centrum Edukacji Obywatelskiej, trener edukacji antydyskryminacyjnej, dot. praw człowieka, wrażliwości społecznej i kulturowej.

Zaświadczenia

Zarejestrowani uczestnicy i uczestniczki po wydarzeniu będą mogli wygenerować zaświadczenie potwierdzające udział w serwisie www.zapisy.ceo.org.pl.

Webinarium jest jednym z elementów programu Centrum Edukacji Obywatelskiej “Szkoła otwartości”.

Celem programu jest wsparcie nauczycieli i nauczycielek we współtworzeniu włączających i otwartych na różnorodność społeczności szkolnych oraz edukacji opartej na współdziałaniu.

Projekt „Szkoła Otwartości. Doskonalenie kompetencji nauczycieli na rzecz praktyk włączających oraz przeciwdziałania dyskryminacji i wykluczeniu w szkole.” korzysta z dofinansowania o wartości 96 tys. euro otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG.

Celem projektu „Szkoła Otwartości. Doskonalenie kompetencji nauczycieli na rzecz praktyk włączających oraz przeciwdziałania dyskryminacji i wykluczeniu w szkole.” jest przygotowanie i upowszechnienie modelu doskonalenia kompetencji nauczycieli, pedagogów i psychologów szkół podstawowych i ponadpodstawowych w zakresie edukacji antydyskryminacyjnej i edukacji włączającej.

Inne aktualności

Aktualności

28/08/2023
Język równościowy. Włączający czy wykluczający? – panel ekspercki
Rozmawiamy o języku w szkole i nie tylko Od wielu lat szkoła jest miejscem, gdzie ścierają się różnorodne perspektywy dotyczące ról płciowych, stereotypów i nierówności. Istotnym i bliskim każdemu wątkiem...
czytaj więcej»
21/06/2023
Relacja z OtwórzMY! – konferencji edukacji kulturowej i włączającej
Tematem, wokół którego zbudowaliśmy program wydarzenia była otwarta i włączająca szkoła. Zależało nam nie tylko na refleksji i prezentowaniu podejść, ale także na przećwiczeniu konkretnych narzędzi, które z powodzeniem można...
czytaj więcej»
12/06/2023
Warsztat z kartami do rozmów i działań na temat praw człowieka
Warsztat w Warszawie Karty do rozmów i działań na temat praw człowieka powstały we współpracy z Akademią Praw Człowieka w Oslo. Karty dotyczą praw człowieka, ich przestrzegania i naruszania, a także...
czytaj więcej»
01/06/2023
17. edycja Nagrody im. Ireny Sendlerowej „Za naprawianie świata”
Osoby wyróżnione w 2022 roku. Fot. Tomasz Kwiręg Zgłoś siebie lub innych Nagrodę przyznajemy nauczycielkom i nauczycielom, a także osobom pracującym w szkole z dziećmi lub młodzieżą. Chcemy przede wszystkim...
czytaj więcej»
sala konferencyjna wypełniona ludźmi
18/05/2023
Konferencja OtwórzMY! w Warszawie
16-17 czerwca w Ursynowskim Centrum Kultury „Alternatywy” OTWÓRZMY – OTWÓRZMY – OTWÓRZMY Tematem przewodnim konferencji jest tworzenie otwartej i włączającej szkoły. Na naszym spotkaniu poszerzysz swoją wiedzę o tym, jak...
czytaj więcej»
15/05/2023
„Edukacja bez przemocy” – warsztaty w Białymstoku
26 i 27 maja w Białymstoku Zapraszamy na ostatnią edycję bezpłatnych warsztatów w ramach programu „Szkoła otwartości. Dbam o równość płci”. Warsztaty, tak jak poprzednio, przeznaczone są dla nauczycieli i...
czytaj więcej»

Zobacz inne obszary naszych działań