Webinar: Jak wspierać osoby dyskryminowane w szkole?

Aktualność

Zapraszamy na webinar

Gdy w klasie pojawia się wykluczenie, nierówne traktowanie czy przemoc potrzebna jest Twoja reakcja.

W czasie spotkania powiemy:

  • czym jest dyskryminacja, jakie formy przybiera w szkole, a także kto najczęściej jej doświadcza;

  • co czuje młodzież dyskryminowana i jak można ją w takiej sytuacji wesprzeć;

  • jak może wyglądać ścieżka zgłaszania i reagowania na dyskryminację w szkole;

  • jak pracować z klasą, w której pojawiła się dyskryminacja.

15 czerwca g. 18.00

Webinarium jest organizowane na platformie Zoom, dlatego, by wziąć w nim udział przy wykorzystaniu tej platformy, konieczna jest rejestracja

Gościnie webinarium

Swoją ekspercką wiedzą podzielą się:

Agnieszka Kozakoszczakekspertka i trenerka specjalizująca się w tematyce równego traktowania i przeciwdziałania dyskryminacji w edukacji. Koordynatorka działań wspierających szkoły i nauczycieli w Warszawskim Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń.

Ewa Pizońpsycholożka, wicedyrektorka Niepublicznego Przedszkola i Szkoły Podstawowej w Warszawie, trenerka wspierająca szkoły i nauczycieli w ramach działań Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjnych-Społecznych i Szkoleń.

Spotkanie poprowadzi:

Jan Dąbkowski – szef programu „Szkoła otwartości” w Centrum Edukacji Obywatelskiej, trener edukacji antydyskryminacyjnej, dot. praw człowieka, wrażliwości społecznej i kulturowej.

Zaświadczenia

Zarejestrowani uczestnicy i uczestniczki po wydarzeniu będą mogli wygenerować zaświadczenie potwierdzające udział w serwisie www.zapisy.ceo.org.pl.

Webinarium jest jednym z elementów programu Centrum Edukacji Obywatelskiej “Szkoła otwartości”.

Celem programu jest wsparcie nauczycieli i nauczycielek we współtworzeniu włączających i otwartych na różnorodność społeczności szkolnych oraz edukacji opartej na współdziałaniu.

Projekt „Szkoła Otwartości. Doskonalenie kompetencji nauczycieli na rzecz praktyk włączających oraz przeciwdziałania dyskryminacji i wykluczeniu w szkole.” korzysta z dofinansowania o wartości 96 tys. euro otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG.

Celem projektu „Szkoła Otwartości. Doskonalenie kompetencji nauczycieli na rzecz praktyk włączających oraz przeciwdziałania dyskryminacji i wykluczeniu w szkole.” jest przygotowanie i upowszechnienie modelu doskonalenia kompetencji nauczycieli, pedagogów i psychologów szkół podstawowych i ponadpodstawowych w zakresie edukacji antydyskryminacyjnej i edukacji włączającej.

Inne aktualności

Aktualności

07/02/2024
Webinar: Jak reagować na przemoc w klasie?
Sytuacje przemocowe między uczniami należą do najtrudniejszych, z jakim mierzą się w szkole nauczyciele i nauczycielki. Jak wtedy reagować? Każda taka sytuacja jest inna, nie ma więc jednego uniwersalnego narzędzia....
czytaj więcej»
22/01/2024
Konflikt w grupie – skorzystaj z naszych materiałów
Praca z konfliktami w klasie i szkole to temat, który spotyka się zawsze z dużym zainteresowaniem naszych odbiorców. Dlatego zebraliśmy w jednym miejscu materiały wypracowane w Centrum Edukacji Obywatelskiej dotyczące...
czytaj więcej»
08/01/2024
Webinarium „Metoda Wspólnej Sprawy – odpowiedź na nękanie i konflikty w klasie”
Metoda pracy z konfliktem Metoda Wspólnej Sprawy to podejście, które skupia się na przywracaniu komunikacji pomiędzy stronami, które zerwały więzi, naprawie szkód, a także pojednaniu stron zaangażowanych w konflikt w...
czytaj więcej»
Pięcioro uczniów i uczennic stoi obok siebie na korytarzu szkolnym. Uśmiechają się.
04/01/2024
Szkoła Pełna Emocji – warsztat online
Narzędziownik do pracy nad kompetencjami społecznymi Warsztaty „Szkoły Pełnej Emocji” kierujemy przede wszystkim (choć nie wyłącznie) do nauczycielek i nauczycieli klas 4-6 SP. Podczas spotkania omówimy kompleksowy zestaw narzędzi do edukacji...
czytaj więcej»
27/11/2023
Jakub Mączyński laureatem Nagrody im. Ireny Sendlerowej „Za naprawianie świata” 2023
Gala Nagrody w Białej Synagodze 25 listopada 2023 roku  w Białej Synagodze, w Sejnach odbyła się 17. gala Nagrody im. Ireny Sendlerowej „Za naprawianie świata”. Kapituła wyłoniła nowego laureata, ale...
czytaj więcej»
02/11/2023
Mamy nowych wyróżnionych w 17. edycji Nagrody im. Ireny Sendlerowej
Kapituła nominowała 11 osób do Nagrody Ostateczny wybór zaledwie kilkorga osób z całej puli bardzo dobrych zgłoszeń jest zawsze trudny. Nie inaczej było w tej edycji. Dlatego tym bardziej dziękujemy...
czytaj więcej»

Zobacz inne obszary naszych działań