Język komunikacji a język edukacji oraz specyfika uczenia języka edukacji

Informacje o materiale

Autor/-ka: Magdalena Bogusławska

Data dodania: 30.11.2023

Grupa docelowa: Nauczyciele przedmiotowi

Artykuł

Artykuł pt. „Język komunikacji a język edukacji oraz specyfika uczenia języka edukacji” ma na celu uświadomienie kadrze, która wspiera uczniów przybywających z Ukrainy (lub innych krajów), że tzw. język komunikacji, który jest niezbędny do nawiązywania kontaktów, budowania relacji z innymi, czy też radzenia sobie w codziennych sytuacjach, jest pierwszym koniecznym krokiem w nauce języka polskiego. Jednak nie jest wystarczający do pełnego uczestniczenia w procesie edukacji. Do tego koniecznie jest opanowanie tzw. języka edukacji szkolonej, który pozwoli na korzystanie z podręczników, wypowiadanie się z użyciem właściwej terminologii, pisanie prac itp. W materiale Czytelnicy znajdą cenne wskazówki czym różni się język komunikacji od języka edukacji oraz czym różni się proces nabywania biegłości w posługiwaniu się obydwoma. Dowiedzą się również jak można ułatwić naukę uczniom, którzy dopiero zaczynają uczyć się języka edukacji.

Pobierz materiał

Język komunikacji a język edukacji oraz specyfika uczenia języka edukacji

format: pdf

wielkość: 169,36 KB

Pobierz

Podobne materiały

Film lub webinarium

Konflikt w radzie pedagogicznej. Co robić?

Konflikty to naturalny element pracy zespołowej i może być motorem rozwoju oraz korzystnych zmian.
Zobacz
Artykuł

Moja droga do uczenia bez ocen cyfrowych

Dobra praktyka nauczycielska do pracy bez ocen cyfrowych. Zawiera ankietę samooceny dla uczniów do pobrania.
Zobacz
Publikacja

Słowniczek oceniania kształtującego

Poznaj Słowniczek oceniania kształtującego.
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Podsumowanie, ewaluacja, refleksja w grupie projektowej

Jak podsumować projekt młodzieżowy?
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Wzmocnienie grupy projektowej

Zestaw ćwiczeń do wykorzystania na zajęciach mających na celu podsumowanie działań młodzieży w projekcie.
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Ja w grupie – gdzie zmierzać po zakończonym...

Poznaj kilka ćwiczeń, które mogą być pomocne w analizie swojej roli w życiu grupy realizującej projekt młodzieżowy.
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Projekt z lotu ptaka

Dwa ćwiczenia na podsumowanie szkolnego projektu młodzieżowego.
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Karta pracy projekt młodzieżowy. Zielone ławki

Czy wasza szkoła funkcjonuje zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju Sprawdźcie to!
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Karta pracy projekt młodzieżowy. Zielona inwentaryzacja

Gra terenowa jest formą zabawy, w której można potraktować region jako planszę do gry.
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Karta pracy projekt młodzieżowy. Zaprzyjaźnij się z naturą

Wspólnie znajdźcie i przeanalizujecie inwestycje oraz aktywności gospodarcze, podjęte na terenie znajdującym się na obszarze chronionym.
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Karta pracy projekt młodzieżowy. Szkolne dotleniacze

Wspólnie stwórzcie szkolny dotleniacz, czyli zielone miejsce na terenie waszej szkoły.
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Karta pracy projekt młodzieżowy. Natura w otworku

Efektem waszego projektu młodzieżowego będzie m.in.: plener fotograficzny z wykorzystaniem aparatów otworkowych.
Zobacz
Biblioteka materiałów

Chcesz usystematyzować swoją wiedzę z tego obszaru?

Przejdź do sekcji TEMATY