Szkoła otwartości 2023

Kopia Aktualności UO (12)

Otwartość to nie cecha osobowości. To umiejętność, której można i warto (się) uczyć.

Konflikty wśród młodzieży to naturalny element rozwoju i dynamiki grupowej. Aby ułatwiać spieranie się i dogadywanie możesz zorganizować zajęcia o komunikacji, różnorodności społecznej, budowaniu relacji czy tworzeniu zasad.

W klasie może pojawić się także wykluczenie, nierówne traktowanie czy przemoc. Mogą one zaczynać się od niewinnie brzmiących docinków, żartów czy innych niepozornych zachowań. Niestety mogą nie przejść same, dlatego potrzebna jest Twoja reakcja!

Zapraszamy Cię do projektu, w którym:

  • dowiesz się, jak odróżnić „niewinne docinki” czy spory wynikłe z różnicy zdań od dyskryminacji, czyli nierównego traktowania np. ze względu na pochodzenie, płeć czy inną cechę tożsamości;
  • poznasz sposoby reagowania na trudne sytuacje w klasie;
  • będziesz mieć okazję do wypróbowania ciekawych sposobów na integrację różnorodnej klasy, także w sytuacji, kiedy są w niej osoby z innych krajów.


Nasz program jest dla Ciebie, jeśli:

  • chcesz mieć dobre relacje ze swoimi uczennicami i uczniami;
  • chcesz, żeby Twoja klasa była zintegrowana, otwarta na każdą osobę i żeby wszyscy czuli się w niej bezpiecznie;
  • czujesz, że brakuje Ci narzędzi, by reagować w sytuacjach trudnych wychowawczo (np. gdy pojawia się przemoc rówieśnicza: słowna, fizyczna, relacyjna, w internecie);
  • szukasz inspiracji do działań klasowych czy ogólnoszkolnych w obszarze różnorodności, równości i otwartości.

Zapraszamy nauczycielki, psychologów, pedagogów, bibliotekarki i inne osoby pracujące z klasami 7-8 szkół podstawowych, a także w szkołach ponadpodstawowych.

Poznaj inne projekty

W tym roku mamy dla Ciebie 14 projektów w 9 programach. W każdym z nich wspieramy Cię w innym obszarze Twojej pracy w szkole. Dołącz bezpłatnie.