Zapisz się do projektu

Chronię przed dyskryminacją

W programie „Szkoła otwartości"

Obecnie zbieramy nauczycielki i nauczycieli zainteresowanych udziałem w projekcie (lub podobnym działaniu) w nowym roku szkolnym.

Zapisz się – dzięki edukacji antydyskryminacyjnej możesz rozwinąć wiedzę i umiejętności swoje i młodzieży. 

Możesz także bardziej świadomie kształtować postawy dotyczące zwiększania równości i otwierania na różnorodność oraz zapobiegania, rozpoznawania i reagowania na dyskryminację.

Co zyskasz?

 • poznasz model szkoły włączającej oparty na czterech filarach: widoczności, wzmacnianiu, włączaniu i współpracy.
 • Dowiesz się, jakie działania w każdym z tych obszarów mogą sprzyjać tworzeniu bezpiecznej i przyjaznej przestrzeni dla wszystkich osób ze społeczności szkolnej.
 • Pokażemy Ci skuteczne metody budowy relacji z klasą i w klasie. Dzięki nim wzmocnisz poczucie bezpieczeństwa uczniów i uczennic, a także sprawisz, że będą bardziej otwarci i otwarte na inne osoby.
 • Rozwiniesz też w klasie wzajemne zaufanie, co pomoże zapobiegać trudnym sytuacjom, a w razie ich zaistnienia, ułatwi ich rozwiązanie.
 • Dowiesz się, jakimi mechanizmami rządzi się wykluczenie i dyskryminacja. Będzie Ci łatwiej rozpoznawać, na jakie, czasem niepozorne, sytuacje warto zwracać uwagę w klasie.
 • Poznasz różne metody reagowania na przejawy dyskryminacji. Dzięki temu zarówno Ty, jak i Twoi uczniowie i uczennice będziecie mogli wybrać strategię, która umożliwi Wam działanie adekwatne do sytuacji. Czasem wystarczą do tego proste gesty, słowa czy działania.
 • Dowiesz się, jak uczyć młodzież bezpiecznego i konstruktywnego reagowania w sytuacji, gdy będą świadkami przemocy i dyskryminacji lub jeśli sami będą jej doświadczać.
 • Na koniec otrzymasz inspirujący zestaw propozycji działań, które stworzą włączającą i otwartą na różnorodność społeczność klasową czy szkolną

1. Jak to działa

Bierzesz udział w kursie internetowym ze wsparciem mentorskim. Kurs składa się z 5 modułów:

 • Wprowadzenie do edukacji antydyskryminacyjnej
 • Kształtowanie kompetencji antydyskryminacyjnych w klasie
 • Rozpoznawanie sytuacji dyskryminacyjnych w klasie i szkole
 • Reagowanie na sytuacje dyskryminacyjne w klasie i szkole
 • Inspiracje do działań antydyskryminacyjnych w klasie i szkole

W ramach modułów poznajesz teorię i przeprowadzasz praktyczne działania z młodzieżą. Na zakończenie każdego modułu odbywa się 1,5 godzinne spotkania mentoringowe z ekspertką edukacji antydyskryminacyjnej. Podczas spotkań możesz dopytać o ciekawiące Cię szczegóły, otrzymać poradę, podzielić się swoimi doświadczeniami z pracy z młodzieżą i porozmawiać w gronie nauczycielskim.

2. Dlaczego warto

Edukacja antydyskryminacyjna w szkole wspiera poczucie bezpieczeństwa młodzieży (a tym samym gotowość do rozwoju i uczenia się). Zmniejsza tolerancję wobec przemocy rówieśniczej czy przejawów dyskryminacji. Jest też ważną częścią działań na rzecz równego dostępu do edukacji.

W projekcie omawiamy kompetencje kluczowe dla edukacji antydyskryminacyjnej. Przyglądamy się poszczególnym etapom przeciwdziałania dyskryminacji. Wskazujemy, co jest pomocne, by uczyć się zapobiegać, rozpoznawać i reagować na dyskryminujące sytuacje.

Proponujemy też szereg praktycznych działań, które można zrealizować w klasie lub szkole. Podpowiadamy, z jakich materiałów edukacyjnych skorzystać, by wprowadzać elementy edukacji antydyskryminacyjnej w trakcie zajęć szkolnych.

Udział w projekcie jest zgodny z priorytetami Ministerstwa Edukacji i Nauki na rok szkolny 2023/24 (sprawdź punkty: 2, 4, 6, 8, na stronie MEiN).

3. Zgłoszenie na rok szkolny 2024/25

Kliknij niżej, wypełnij formularz i zaznacz, że jesteś zainteresowany tym obszarem działań CEO.

Wyślij innym link. Może warto wziąć udział razem? A może znasz kogoś, komu to działanie się przyda?

4. Harmonogram w tym roku szkolnym

 • Październik

  Rekrutacja na rok 2023/24 zakończona 

 • Od października 2023 do maja 2024

  Kurs internetowy, działania z młodzieżą na podstawie scenariuszy z kursu, spotkania mentoringowe

 • Maj 2024

  Działania klasowe lub szkolne organizowane przez osoby uczestniczące w kursie z okazji Światowego Dnia Różnorodności Kulturowej

 • Czerwiec 2024

  Możliwość pobrania zaświadczenia po ukończeniu kursu i wypełnieniu ankiety ewaluacyjnej

6. Najczęstsze pytania

Zapraszamy nauczycielki, psychologów, pedagogów, bibliotekarki i inne osoby pracujące z klasami 7-8 szkół podstawowych, a także w szkołach ponadpodstawowych. Możesz zgłosić się indywidualnie lub z zespołem szkolnym.

Zgłoszenia przyjmujemy do wyczerpania limitu miejsc.

7. Kontakt

Masz pytania?
Napisz do naszej koordynatorki

Agnieszka Redzisz

8. Partnerzy

Treść kursu powstała w ramach dotacji „Szkoła Otwartości. Doskonalenie kompetencji nauczycieli na rzecz praktyk włączających oraz przeciwdziałania dyskryminacji i wykluczeniu w szkole” o wartości 96 tys. euro otrzymanej od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG.

Poznaj inne projekty

Szykujemy właśnie ofertę na nowe, wiosenne półrocze. Znajdź coś dla siebie. Bezpłatnie. Poczuj znów radość z uczenia!