Edukacja wielokulturowa

Praca z wielokulturowością w klasie i szkole

Wielokulturowość dziś to zarówno sąsiedzi o innym pochodzeniu etnicznym, osoby o różnych poglądach religijnych, jak i niejednokrotnie dzieci migranckie w klasie. Liczba uczniów z doświadczeniem migracji stale wzrasta, co wymaga przygotowania się do pracy w wielokulturowej szkole. W Centrum Edukacji Obywatelskiej zajmujemy się m.in. tematyką migracji i różnorodności oraz wspieramy dyrektorów i dyrektorki oraz nauczycieli i nauczycielki do stawiania czoła zmieniającej się rzeczywistości.

Polecane materiały

publikacje
Publikacja

“Jak rozmawiać o wielokulturowości w szkole?” - wskazówki dla dyrektorek i dyrektorów szkół

Wskazówki dla dyrektorów – diagnoza szkoły pod kątem otwartości i włączania tematyki wielokulturowej.

publikacje
Publikacja

“Jak rozmawiać o wielokulturowości w szkole?” - wskazówki dla wychowawczyń i wychowawców klas

Metody wspierające integrację wielokulturowego zespołu klasowego.

publikacje
Publikacja

“Jak rozmawiać o wielokulturowości w szkole?” - wskazówki dla nauczycielek i nauczycieli przedmiotowych

Ćwiczenia i materiały źródłowe do pracy z całą klasą nad umiejętnością akceptacji osób odmiennych kulturowo i nad procesem integracji.

publikacje
Publikacja

“Jak rozmawiać o wielokulturowości w szkole?” - wskazówki dla pedagożek i pedagogów szkolnych

Sposoby udzielania pomocy uczniowi w poradzeniu sobie z doświadczeniem migracyjnym oraz propozycje ćwiczeń do pracy z całą klasą.

Edukacja wielokulturowa

Dwa wymiary wielokulturowości