Dwa wymiary wielokulturowości

Wobec złożoności współczesnego świata warto podejmować z uczennicami i uczniami tematy związane z wielokulturowością, aby mogli lepiej ten świat i jego złożoność zrozumieć. Mówienie o wielokulturowości w szkole może mieć dwa wymiary: historyczny i współczesny, które ściśle się przenikają i mogą wzajemnie wyjaśniać.

Dwa wymiary: wielokulturowe dziedzictwo

Spoglądanie wstecz pozwala lepiej zrozumieć skomplikowaną mozaikę współczesności. Wielokulturowość to w wielu miejscach na mapie Polski dziedzictwo różnych narodów czy religii, stanowiące o wyjątkowości danego regionu czy miejscowości. Można i warto przyglądać się bliżej tej lokalnej historii, która żyje w pamięci ludzi i przedmiotach kultury materialnej. Można jednak spojrzeć jeszcze szerzej na przenikanie się kultur: choćby na zapożyczenia w języku polskim czy pochodzenie przedmiotów codziennego użytku. W jednym z projektów Centrum Edukacji Obywatelskiej uczniowie badali np. skąd pochodzą gry, w które grają. Służy to budowaniu świadomości, że kultura współczesnej Polski nie jest tak homogeniczna, jak niejednokrotnie myślimy.

publikacje

Publikacja

Ślady przeszłości - uczniowie adoptują zabytki

Materiały pomocnicze do realizacji projektu edukacji historycznej “Ślady przeszłości”.

Dwa wymiary: wielokulturowość współczesna

Dostrzeganie i akceptacja wielokulturowości w ujęciu historycznym może stać się punktem wyjścia do rozmowy o tym, że i dzisiaj każdego dnia uczniowie i uczennice spotykają się z wieloma kulturami – wystarczy dokładnie przyjrzeć się temu, co dzieje się na co dzień w szkole i w lokalnej wspólnocie i poszukać w nich śladów innych kultur.

publikacje

Publikacja

Wkręceni w Warszawę. Młodzi w wielokulturowym mieście

Inspiracje do poszukiwania śladów wielokulturowości w Waszej szkole i miejscowości.

Przyglądanie się śladom innych kultur – tym historycznym i tym współczesnym – prowadzi nas znów do kluczowego pytania, jak wchodzić dziś w otwarty dialog z ich przedstawicielami i budować prawdziwie inkluzywną wspólnotę. Jest to pytanie o jakość relacji, o sposoby włączania osób z doświadczeniem migracyjnym w życie klasy i szkoły, wreszcie o to, co zyskuje szkoła dzięki różnorodności kulturowej. Próby odpowiedzi i inspiracje do działań znajdziecie w naszych materiałach.

Grafika: postać przy ekranie, na którym widać znak rozpoczęcia nagrania.
Artykuł

Moc kultur w szkole

Artykuł o wielokulturowości w szkole. Krótkie porady do pracy z uczniem cudzoziemskim.

scenariusze
Podcast

O budowaniu mostów, współistnieniu i gościnności – rozmowa z Krzysztofem Czyżewskim

„Obcowanie – w sercu tego słowa jest obcy” – rozmowa o wspólnocie.

Edukacja wielokulturowa

Dwa wymiary wielokulturowości