Konflikt w grupie – skorzystaj z naszych materiałów

Aktualność

Praca z konfliktami w klasie i szkole to temat, który spotyka się zawsze z dużym zainteresowaniem naszych odbiorców. Dlatego zebraliśmy w jednym miejscu materiały wypracowane w Centrum Edukacji Obywatelskiej dotyczące tej tematyki.

Wiedza i narzędzia

Artykuł zawiera przegląd zagadnień związanych z zadaniami nauczyciela zarządzającego konfliktami w swojej klasie i szkole. Punktem odniesienia jest holistyczne podejście do pracy z konfliktami.

Autor, Janusz Żmijski, przybliża w tym materiale niektóre kluczowe pojęcia, umiejętności czy procedury. Znajdziesz tutaj także kilka wskazówek, czego i w jaki sposób warto się uczyć, by konstruktywnie wspierać swoich podopiecznych w radzeniu sobie z konfliktami.

Link do artykułu:

https://uczotwartosci.ceo.org.pl/material/strategie-i-metody-pracy-z-konfliktem-w-szkole/

Poruszane zagadnienia:

 • jak zareagować na konflikt,

 • jak poradzić sobie ze swoimi emocjami,

 • dlaczego podanie sobie ręki „na zgodę” nie jest równoznaczne z zakończeniem konfliktu,

 • czy i co możesz zrobić, by go skutecznie rozwiązać.

Rozmawiają: Bernadetta Białek, Maciej Wojdyna, Dorota Whitten.

Link do materiałów:

https://biblioteka.ceo.org.pl/jak-radzic-sobie-z-konfliktem-w-klasie/

Poruszane zagadnienia:

 • dlaczego konflikt jest naturalną częścią dynamiki relacji wewnątrz grupy

 • czym różni się konflikt od kłótni, dyskryminacja od wykluczenia, a przemoc od agresji

 • jaka powinna być Twoja rola w sytuacji konfliktu – kiedy działać, a kiedy powstrzymać się od działania

 • dlaczego ważne jest, aby dzieci i młodzież potrafiły wyrażać złość w konstruktywny sposób i jaką rolę może odegrać szkoła w przekazywaniu tej umiejętności.

Rozmawiają: Agnieszka Biela, Julian Czurko, Aleksandra Dulas.

Link do webinaru:

https://biblioteka.ceo.org.pl/co-warto-wiedziec-o-konfliktach-w-klasie/

Poruszane zagadnienia:

 • konflikt jako zjawisko typowe i naturalne dla zespołu klasowego

 • konflikt wielokulturowy

 • rola wychowawcy w sytuacji konfliktu w klasie, m.in. o radzeniu sobie z własnymi emocjami oraz zachowywaniu spokoju i bezstronności

 • rozwiązywanie konfliktów w klasie, np. dzięki łagodzeniu emocji uczniów i znajdowaniu porozumienia

Na pytania nauczycielek i nauczycieli odpowiada Agnieszka Szczepanik.

Link do webinaru: 

https://biblioteka.ceo.org.pl/konflikt-w-klasie-pytania-i-odpowiedzi/

Poruszane zagadnienia:

 • Jak zwyczajowo postrzegamy konflikt w klasie i jaki ma to na niego wpływ?

 • Dlaczego trudno porozumieć się uczniom?

 • Jak możemy towarzyszyć uczniom w konflikcie?

 • Jak szukać rozwiązań, które służyć będą wszystkim?

Porozumienie bez przemocy to jeden ze sposobów na zarządzanie konfliktem – opowiada o tym specjalistka w tym zakresie Paulina Orbitowska-Fernandez.

Przykłady rozmów mediacyjnych w tym webinarium odnoszą się do konfliktów między młodszymi dziećmi. 

Link do webinaru:

https://biblioteka.ceo.org.pl/konflikt-w-klasie/

Poruszane zagadnienia:

 • Metoda Wspólnej Sprawy krok po kroku;
 • kiedy zastosowanie MWS w klasie będzie skuteczne;
 • jak to wygląda w praktyce – symulacja rozmowy ze sprawcą nękania.

Swoją wiedzą i doświadczeniem podzielili się: Ewa Pizoń i Stanisław Bobula.

Link do materiału: 
https://biblioteka.ceo.org.pl/metoda-wspolnej-sprawy-odpowiedz-na-nekanie-i-konflikty-w-klasie/

Artykuł w formie narzędziownika przedstawia metodę Kręgów Naprawczych oraz warunki wprowadzania tego podejścia do szkół. Jest dobrym wstępem, żeby zainspirować się tą formą pracy. 

Stosowanie Kręgów Naprawczych:

 • pomaga zwiększyć wzajemne zaufanie w grupie;

 • daje członkom społeczności większą jasność, jak reagować, kiedy pojawia się sytuacja konfliktowa;

 • zwiększa poczucie bezpieczeństwa – za zajęcie się konfliktem nie grozi kara;

 • zwiększa zaufanie, że konflikty można rozwiązać, że w różnych trudnych sytuacjach można się

  dogadać;

 • pomaga w nauce współpracy i tego, jak w praktyce uwzględniać potrzeby swoje i innych, tak

  by jak najwięcej z nich było zaspokojonych.

Link do materiału:

https://uczotwartosci.ceo.org.pl/material/kregi-naprawcze/

Materiały o podobnej tematyce

W czasie webinarium rozmawialiśmy:

 • czym jest dyskryminacja, jakie formy przybiera w szkole, a także kto najczęściej jej doświadcza;

 • co czuje młodzież dyskryminowana i jak można ją w takiej sytuacji wesprzeć;

 • jak może wyglądać ścieżka zgłaszania i reagowania na dyskryminację w szkole;

 • jak pracować z klasą, w której pojawiła się dyskryminacja.

W spotkaniu wzięły udział: Agnieszka Kozakoszczak i Ewa Pizoń. 

Link do webinaru:

https://uczotwartosci.ceo.org.pl/material/jak-wspierac-osoby-doswiadczajace-dyskryminacji-w-szkole/

W trakcie spotkania omawiamy:

 • Skąd czerpać pomysły na tematy do rozmowy i jak zaprosić do niej uczniów?

 • Jakie zasady dyskusji warto wprowadzić, by uczniowie czuli się bezpiecznie i swobodnie? 

 • Jak wprowadzić angażujące techniki dyskusji, np. “Tak / nie / nie wiem” czy “Metoda Diamentu”?

 • Jak pracować z uczniami i uczennicami, którzy mają różne doświadczenie w wyrażaniu swoich opinii? 

 • Jaka jest rola nauczyciela w dyskusji? Kiedy powinien być jej aktywnym uczestnikiem, a kiedy wycofanym obserwatorem?

 • Jak zachować neutralność w rozmowach na tematy polityczne, a jednocześnie zachęcić uczniów do dyskusji?

Rozmawiają: Bernadetta Białek i Agnieszka Gabryelska.

Link do webinaru:

https://uczotwartosci.ceo.org.pl/material/przedmiot-sporu-jak-prowadzic-klasowa-dyskusje-na-trudne-tematy/

Artykuł Tomasza Garstki ilustruje, czym jest konflikt na tle narodowościowym, jak się może przejawiać i jakie działania może podjąć nauczyciel, aby takiemu konfliktowi zaradzić.

Jednocześnie podpowiada w jaki sposób można te konflikty różnicować i jak w związku z tym wspierać uczniów w ich rozwiązywaniu.

Zwraca również uwagę na sytuację innych uczniów, będących obserwatorami konfliktu w klasie.

Link do materiału:

https://biblioteka.ceo.org.pl/jak-rozpoznawac-konflikt-na-tle-narodowosciowym-i-jak-go-rozwiazywac-w-klasie-2/

 

Nie ma jednej zasady, która gwarantowałaby skuteczne i natychmiastowe rozwiązanie sytuacji przemocowych w szkole. 

Są natomiast metody i narzędzia, które pozwalają uruchomić proces interwencji i indywidualne podejście do każdego z takich zachowań.

W trakcie webinaru postaramy się na przykładach rozróżnić przemoc od konfliktu i porozmawiamy:

 
 • Jakie są przyczyny przemocy i jakie formy może przyjąć zachowanie przemocowe?

 • Jak nauczyciel może reagować wobec przemocy w klasie (np. wysłuchanie uczniów, diagnoza sytuacji, rozmowy z rodzicami).

 • Kiedy warto i należy sięgać po pomoc innych: rodziców, dyrekcji, psychologa lub pedagoga, interwenta lub mediatora, policji.

 • Jak stworzyć specjalny zespół interwencyjni i na czym polegają jego zadania.

Link do materiału: 

https://uczotwartosci.ceo.org.pl/material/jak-reagowac-na-przemoc-w-klasie/

Inne aktualności

Aktualności

07/02/2024
Webinar: Jak reagować na przemoc w klasie?
Sytuacje przemocowe między uczniami należą do najtrudniejszych, z jakim mierzą się w szkole nauczyciele i nauczycielki. Jak wtedy reagować? Każda taka sytuacja jest inna, nie ma więc jednego uniwersalnego narzędzia....
czytaj więcej»
08/01/2024
Webinarium „Metoda Wspólnej Sprawy – odpowiedź na nękanie i konflikty w klasie”
Metoda pracy z konfliktem Metoda Wspólnej Sprawy to podejście, które skupia się na przywracaniu komunikacji pomiędzy stronami, które zerwały więzi, naprawie szkód, a także pojednaniu stron zaangażowanych w konflikt w...
czytaj więcej»
Pięcioro uczniów i uczennic stoi obok siebie na korytarzu szkolnym. Uśmiechają się.
04/01/2024
Szkoła Pełna Emocji – warsztat online
Narzędziownik do pracy nad kompetencjami społecznymi Warsztaty „Szkoły Pełnej Emocji” kierujemy przede wszystkim (choć nie wyłącznie) do nauczycielek i nauczycieli klas 4-6 SP. Podczas spotkania omówimy kompleksowy zestaw narzędzi do edukacji...
czytaj więcej»
27/11/2023
Jakub Mączyński laureatem Nagrody im. Ireny Sendlerowej „Za naprawianie świata” 2023
Gala Nagrody w Białej Synagodze 25 listopada 2023 roku  w Białej Synagodze, w Sejnach odbyła się 17. gala Nagrody im. Ireny Sendlerowej „Za naprawianie świata”. Kapituła wyłoniła nowego laureata, ale...
czytaj więcej»
02/11/2023
Mamy nowych wyróżnionych w 17. edycji Nagrody im. Ireny Sendlerowej
Kapituła nominowała 11 osób do Nagrody Ostateczny wybór zaledwie kilkorga osób z całej puli bardzo dobrych zgłoszeń jest zawsze trudny. Nie inaczej było w tej edycji. Dlatego tym bardziej dziękujemy...
czytaj więcej»
28/08/2023
Język równościowy. Włączający czy wykluczający? – panel ekspercki
Rozmawiamy o języku w szkole i nie tylko Od wielu lat szkoła jest miejscem, gdzie ścierają się różnorodne perspektywy dotyczące ról płciowych, stereotypów i nierówności. Istotnym i bliskim każdemu wątkiem...
czytaj więcej»

Zobacz inne obszary naszych działań