Kurs dla wychowawców

Kurs składa się z pięciu modułów:

 1. Kompetencje wychowawcy/wychowawczyni.
 2. Indywidualny rozwój ucznia i uczennicy.
 3. Klasa jako grupa – proces grupowy i relacje.
 4. Szkolna wspólnota – współdecydowanie i partycypacja.
 5. Ze szkoły w świat – zaangażowanie i współodpowiedzialność.

W kursie “Wychowanie to podstawa” wykorzystujemy model szkoły otwartej, oparty na 4 filarach: widoczności, włączania, wzmacniania i współpracy. Środowisko włączające pozwala na dostrzeganie potrzeb każdego ucznia i każdej uczennicy. 

Każda osoba uczestnicząca w kursie korzysta ze wsparcia mentora lub mentorki oraz rozwija swoje umiejętności, poddając refleksji zadania kursowe. Ma również możliwość udziału w warsztatach online, pogłębiających treści kursu. 

Uczestnicy i uczestniczki z jednej szkoły będą zachęcani do tworzenia par empatycznych, co może stać się punktem wyjścia do tworzenia szerszej sieci wsparcia w swojej szkole. 

Korzyści dla nauczyciela i nauczycielki

W kursie dla wychowawców i wychowawczyń oferujemy Ci:

 • gotowe materiały na godzinę wychowawczą, które spodobają się Twoim uczniom,
 • sposoby na integrację klasy i jej reintegrację we wciąż zmieniających się warunkach,
 • metody pracy z trudnymi sytuacjami w klasie (np. konflikt w grupie),
 • sposoby na wzbudzenie zaangażowania i ciekawości u Twoich uczniów i uczennic;
 • opiekę mentora lub mentorki, który/a będzie Ci towarzyszyć w trakcie kursu, udzielając informacji zwrotnej,
 • warsztaty pogłębiające online,
 • warsztaty stacjonarne w Warszawie pod koniec kursu.

Harmonogram kursu

 • Moduł 0: 27.02-05.03.

  Zapoznanie z platformą kursową oraz mentorami.

 • 01.03, środa

  Spotkanie organizacyjne na platformie Zoom.

 • Moduł 1: 06.03-19.03.

  Kompetencje wychowawcy/wychowawczyni.

 • 16.03, czwartek

  WARSZTAT ONLINE (1):

  Pary empatyczne i coaching koleżeński w pracy wychowawczyni/wychowawcy.

 • Moduł 2: 20.03-02.04.

  Indywidualny rozwój ucznia i uczennicy.

 • 29.03, środa

  WARSZTAT ONLINE (2):

  Jak pracować z klasą różnorodną kulturowo?

 • Moduł 3: 03.04-23.04.

  Klasa jako grupa - proces grupowy i relacje. 

 • 20.04, czwartek

  WARSZTAT ONLINE (3):

  Jak pracować z klasą jako grupą?

 • Moduł 4: 24.04-14.05.

  Szkolna wspólnota - współdecydowanie i partycypacja. 

 • 10.05, środa

  WARSZTAT ONLINE (4):

  Jak pracować z konfliktem w klasie?

 • Moduł 5: 15.05-28.05.

  Ze szkoły w świat - zaangażowanie i współodpowiedzialność.

 • 30.05, wtorek

  WARSZTAT ONLINE (5):

  Jak rozwijać własne umiejętności wychowawcze?

 • Ewaluacja: 29.05-04.06.

 • 02.06-03.06, piątek-sobota

  Stacjonarne spotkanie warsztatowe w Warszawie, pogłębiające i rozwijające treści kursu (opcjonalne).

Regulamin

Regulamin kursu dla wychowawców