Kurs dla wychowawców

Opis kursu

Kurs składa się z pięciu modułów:

 1. Kompetencje wychowawcy/wychowawczyni
 2. Indywidualny rozwój ucznia i uczennicy
 3. Klasa jako grupa – proces grupowy i relacje
 4. Szkolna wspólnota – współdecydowanie i partycypacja
 5.  Ze szkoły w świat – zaangażowanie i współodpowiedzialność

W kursie “Wychowanie to podstawa” wykorzystujemy model szkoły otwartej, oparty na 4 filarach: widoczności, włączania, wzmacniania i współpracy. Środowisko włączające pozwala na dostrzeganie potrzeb każdego ucznia i każdej uczennicy. 

Każda osoba uczestnicząca w kursie korzysta ze wsparcia mentora lub mentorki oraz rozwija swoje umiejętności, poddając refleksji zadania kursowe. Ma również możliwość udziału w warsztatach online, pogłębiających treści kursu. 

Uczestnicy i uczestniczki z jednej szkoły będą zachęcani do tworzenia par empatycznych, co może stać się punktem wyjścia do tworzenia szerszej sieci wsparcia w swojej szkole. 

Korzyści dla nauczyciela i nauczycielki

W kursie dla wychowawców i wychowawczyń oferujemy Ci:

 • gotowe materiały na godzinę wychowawczą, które spodobają się Twoim uczniom,
 • sposoby na integrację klasy i jej reintegrację we wciąż zmieniających się warunkach,
 • metody pracy z trudnymi sytuacjami w klasie (np. konflikt w grupie),
 • sposoby na wzbudzenie zaangażowania i ciekawości u Twoich uczniów i uczennic;
 • opiekę mentora lub mentorki, który/a będzie Ci towarzyszyć w trakcie kursu, udzielając informacji zwrotnej,
 • warsztaty pogłębiające online.

Limit miejsc został osiągnięty.

Zapraszamy na kolejną edycję w drugim semestrze.

Zapraszamy na wydarzenia otwarte.

Zapisz się na powiadomienia o webinariach i otwartych warsztatach.
Kliknij tutaj