Przekaż 1.5% podatku

Program dla całej szkoły

Opis działania

W tej ścieżce Twoja szkoła przeprowadzi diagnozę potrzeb wychowawczych, zapraszając do niej uczniów, rodziców i nauczycieli (a jeśli będziecie gotowi – również pracowników administracji i obsługi). Wyznaczycie sobie główne cele działań na ten rok i przyjrzycie się, jak je realizować w Waszych konkretnych warunkach i kontekście. W procesie diagnozy, monitorowania i ewaluacji wesprze Was asystent szkoły. Przetestujemy razem sposób pracy, który możecie wykorzystać również w kolejnych latach do opracowania programu wychowawczo-profilaktycznego.

Korzyści dla Twojej szkoły

Dzięki niemu Twoja szkoła:

  • zyska spójną koncepcję działań wychowawczych,
  • zaangażuje uczniów i rodziców w życie szkoły, dzięki zaproszeniu ich do współtworzenia koncepcji działań wychowawczych,
  • urealni zapisy programu wychowawczo-profilaktycznego na kolejny rok szkolny, koncentrując się na najważniejszych wyzwaniach szkoły,
  • zyska inspirację do dalszych działań dzięki przynależności do sieci szkół pracujących w programie.

Obecnie przyjmujemy zgłoszenia szkół TYLKO z województw: 
kujawsko-pomorskiego, lubelskiego, małopolskiego, podkarpackiego, śląskiego i wielkopolskiego.