Zapisz się do projektu

Projekt dla szkoły

W programie „Wychowanie to podstawa"

Jesteś dyrektorem? Chcesz, by działania wychowawcze w Twojej placówce wynikały z rozpoznania rzeczywistych potrzeb szkolnego środowiska Weź udział w projekcie, dzięki któremu w bezpieczny dla siebie i szkoły sposób stworzysz solidną diagnozę i spójną koncepcję szkolnych działań wychowawczych.

Zaoferuj swoim wychowawcom kompleksowe szkolenie z kompetencji wychowawczych oraz skorzystaj z pomocy asystenta szkoły.

To jedyny taki projekt, dzięki któremu:

 • stworzysz spójną koncepcję działań wychowawczych w szkole i zaprosisz do jej współtworzenia uczniów i rodziców;
 • urealnisz zapisy programu wychowawczo-profilaktycznego na kolejny rok szkolny (dzięki koncentracji na najważniejszych wyzwaniach);
 • dołączysz do sieci szkół pracujących w programie i skorzystasz z ich doświadczeń.
Do projektu przyjmujemy szkoły podstawowe.
 
UWAGA! 
Rekrutacja trwa do 15 listopada. Ostatnie miejsca dla kilku szkół. Kontakt: emilia.kedziorek@ceo.org.pl

1. Jak to działa?

Projekt trwa przez cały rok szkolny. Najpierw zapraszasz nauczycieli ze swojej szkoły na kurs internetowy, który rozwija ich jako wychowawców. 

Następnie przy naszym wsparciu przeprowadzasz diagnozę potrzeb wychowawczych. Angażujesz do tego nie tylko kadrę szkoły, ale też uczniów i rodziców (a jeśli będziesz gotowy – także pracowników administracji i obsługi).
W ten sposób wspólnie tworzycie główne cele działań i pomysły, jak realizować je w Waszych warunkach. 

W całym procesie diagnozy, monitorowania i ewaluacji wspiera Was asystent szkoły. To doświadczenie pomaga Wam w kolejnych latach w opracowywaniu programu wychowawczo-profilaktycznego.

2. Dlaczego warto

Diagnoza potrzeb wraz z ewaluacją szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego realizowana przez dyrektora szkoły to często znojny, formalny obowiązek.

Jednak dobrze zrealizowana diagnoza wyzwala w szkole entuzjazm i daje impuls do podjęcia wspólnych, realnych działań wychowawczych. Sprawia, że szkoła staje się lepszym miejscem.

Dlatego opracowaliśmy metody pracy z diagnozą, które ułatwią Ci korzystanie z jej efektów.

Profil i mapa szkoły, czyli narzędzia, z którymi będziecie pracować, wskażą Wam cele, które następnie będziecie mogli wprowadzić w działania szkoły (np. świętowanie sukcesów każdego ucznia i klasy, bycie słyszanym).

Więcej informacji o naszym sposobie działania znajdziesz w dokumencie „Metodologia pracy nad programem wychowawczo-profilaktycznym szkoły”.

Projekt polecają uczestnicy i uczestniczki poprzednich edycji.

Udział w projekcie jest zgodny z priorytetami Ministerstwa Edukacji i Nauki na rok szkolny 2023/24 (sprawdź punkty: 2 i 6 na stronie MEiN).

3. Zgłoszenie

Przejdź do panelu Zapisy i zgłoś swój udział.

Poleć projekt dalej! Może warto wziąć udział razem? A może znasz kogoś, komu ten projekt bardzo się przyda?

Rekrutacja trwa do 15 listopada. Ostatnie miejsca dla kilku szkół. Kontakt: emilia.kedziorek@ceo.org.pl

4. Harmonogram

 • Do 30 września

  Zapisy do udziału w projekcie

 • Od października 2023 do stycznia 2024

  Kurs internetowy, działania z młodzieżą na podstawie scenariuszy z kursu, spotkania mentoringowe; warsztaty pogłębiające online i spotkanie stacjonarne w Warszawie

 • Październik 2023

  Kontakt asystenta ze szkołą i stacjonarne szkolenie wprowadzające dla liderów projektu w szkołach

 • Listopad 2023 - styczeń 2024

  Warsztat diagnostyczny w szkole, wyznaczenie celów pracy wychowawczej

 • Luty-maj 2024

  Wdrażanie działań, monitoring i ewaluacja

 • Maj-czerwiec 2024

  Warsztat ewaluacyjny i zaplanowanie pracy nad programem wychowawczo-profilaktycznym na kolejny rok szkolny

5. Regulamin

6. Najczęstsze pytania

Nie. Jednak przynajmniej 50% nauczycieli-wychowawców klas 4-8 powinno ukończyć kurs internetowy. Jego celem jest budowa wspólnego rozumienia tego, czym są kompetencje wychowawcy. To ułatwi planowanie działań.

To zależy od Ciebie. Diagnoza potrzeb wychowawczych pozwala odkryć mocne i słabe strony szkoły. Pomaga to w tworzeniu „szytego na miarę” programu wychowawczo-profilaktycznego na kolejny rok. Jednak stworzenie nowego programu wychowawczo-profilaktycznego nie jest obowiązek, który wynika z projektu.

Szkoła zobowiązuje się do:

 • udziału 50% wychowawców klas 4-8 w kursie internetowym,
 • udziału w stacjonarnym warsztacie wprowadzającym dla liderów projektu,
 • przeprowadzenia diagnozy potrzeb wychowawczych narzędziem „profil szkoły”,
 • opracowania celów do dalszej pracy na podstawie diagnozy,
 • ścisłej współpracy z asystentem szkoły.

Asystent szkoły jest Waszym opiekunem podczas diagnozowania potrzeb. Dba o to, by ten proces był zrozumiały i realizowany w poczuciu bezpieczeństwa. Asystent udziela wsparcia przez cały rok szkolny, a dokładniej:

 • zapoznaje się ze specyfiką i kulturą pracy szkoły,
 • prowadzi warsztaty dla liderów projektu w szkole (nauczycieli, uczniów i rodziców),
 • facylituje procesy związane z diagnozą,
 • prowadzi warsztaty mające na celu wyłonienie celów wynikających z diagnozy,
 • prowadzi warsztat ewaluacyjny pod koniec procesu,
 • i jest, kiedy go potrzebujesz.


7. Kontakt

Masz pytania?
Napisz do naszej ekspertki

Emilia Kędziorek, ekspertka edukacyjna

 • opowie o Twoich korzyściach z projektu,
 • doradzi, jak wziąć udział.

8. Partnerzy

Poznaj inne projekty

Szykujemy ofertę programów i projektów na nowe półrocze. Sprawdź i dołącz bezpłatnie.