Godziny do dyspozycji wychowawcy

Godziny do dyspozycji wychowawcy to szczególny czas poświęcony na spotkanie wychowanków z wychowawczynią lub wychowawcą. Jeżeli spojrzymy na te “lekcje” właśnie jako na spotkania, łatwiej będzie pomyśleć o nich jako o miejscu budowania relacji – tak między uczniami, jak i między nimi a wychowawcą. To także doskonała przestrzeń na kształtowanie kompetencji społeczno-emocjonalnych, naukę dobrej rozmowy (także na trudne i kontrowersyjne tematy), współpracy i współdecydowania

Aby to wszystko mogło się zadziać, warto pytać uczniów i uczennice o ich potrzeby i oczekiwania związane z godzinami wychowawczymi, a także bez obaw otwierać przestrzeń do dyskusji na nurtujące ich tematy. Niech godzina do dyspozycji wychowawcy stanie się również godziną do dyspozycji uczniów. Zdarza się, że wychowawczynie i wychowawcy narzekają, że ich uczniów i uczennice nic nie interesuje, a kiedy próbują oddać im głos na godzinach wychowawczych, nie chcą się zaangażować. Warto wziąć pod uwagę, że młodych ludzi trzeba czasem przygotować z cierpliwością do partycypacji w życiu klasy i szkoły. Nie zawsze te kompetencje rozwijają się naturalnie, zwłaszcza jeśli wcześniej uczennice i uczniowie mieli doświadczenia wskazujące na to, że ich zdanie nie zostało usłyszane. 

Tematyka godzin wychowawczych musi się oczywiście wpisywać w program wychowawczo-profilaktyczny szkoły z uwzględnieniem specyfiki danej klasy. Dobrze jest jednak planować ją tak, aby móc elastycznie reagować na potrzeby dzieci i młodzieży – inaczej trudno się spodziewać, że uwierzą, że jest to czas naprawdę dla nich. Nie należy również unikać podejmowania trudnych tematów – nie jest to łatwe, jednak niezwykle satysfakcjonujące. Pozwala bowiem uczyć konstruktywnej i merytorycznej dyskusji i modelować postawy społeczne. W Centrum Edukacji Obywatelskiej proponujemy Wam gotowe metody do wykorzystania. 

Polecane materiały

scenariusze
Ćwiczenie

Radzenie sobie z porażką

Radzenie sobie z porażką z materiałów programu “Wychowanie to podstawa”.

scenariusze
Ćwiczenie

Pociąg do relacji

 Pociąg do relacji z materiałów programu “Wychowanie to podstawa”.