Działania projektowe

W Centrum Edukacji Obywatelskiej cenimy bardzo pracę metodą projektu. Niezależnie od tego, czy realizujemy z uczniami i uczennicami projekt stricte edukacyjny, społeczny czy społeczno-artystyczny, możemy wykorzystać go jako kanwę działań wychowawczych. Obserwując uczniów w działaniu na poszczególnych etapach projektu, towarzysząc im w momentach kryzysów oraz świętowania sukcesów, możemy wspierać ich autorefleksję o tym, jak przebiega sam proces, o tym, czego i jak się uczą, o ich mocnych i słabych stronach, o sposobach radzenia sobie z porażką itd. Możemy również modelować konstruktywne postawy w wielu momentach trwania projektu.

Nawet jeśli dotąd nie realizowaliście w szkole rozbudowanych projektów, zachęcamy, aby wykorzystywać nawet mikroprojekty w pracy wychowawczej – rozpisując je na etapy, przydzielając zadania i oddając dużą część odpowiedzialności uczniom i uczennicom. Można to zrobić choćby przy planowaniu wycieczki szkolnej czy imprezy uczniowskiej.

Polecane materiały

dobre_praktyki
Dobra praktyka

Projekt - Trening współpracy

Trening współpracy z materiałów programu “Wychowanie to podstawa”.

dobre_praktyki
Dobra praktyka

Projekt - Zrównoważona przestrzeń

Zrównoważona przestrzeń z materiałów programu “Wychowanie to podstawa”.