Przekaż 1.5% podatku

„Tworzę równe szanse” – zapisy na kurs otwarte!

Aktualność

Grafika: logotyp grantowców z Norwegii, Liechtensteinu, Islandii

Wspieranie równości płci w szkołach

Zapraszamy chętne osoby na kursy online w ramach ścieżki „Dbam o równość płci”. W ramach kursów zapewniamy wsparcie mentorskie. 

Druga edycja

Kurs jest bezpłatny i rozpocznie się 27 marca i potrwa do 30 czerwca 2023 roku. 

Szkolenie składa się z pięciu modułów. Dzięki materiałom i narzędziom uzyskanym na kursie i w trakcie opcjonalnych warsztatów pogłębiających:

  • zdobędziesz i poszerzysz wiedzę na temat koncepcji Szkoły Otwartej i ukrytego programu szkolnego w kontekście praw człowieka,

  • sprawdzisz, czy w Twojej klasie stereotypy płciowe nie determinują tego, kim są uczennice i uczniowie, czy szkoła uwzględnia potrzeby zarówno uczniów, jak i uczennic oraz czy dba o komfort i bezpieczeństwo całej społeczności szkolnej,

  • dowiesz się, w jaki sposób możesz dążyć do wyrównywania szans i zapewnić standard równości płci na swoich lekcjach – wychowawczych i przedmiotowych – a nawet w całej szkole.

W semestrze letnim, w oparciu o otrzymane materiały, przeprowadzisz działania z uczennicami i uczniami.

Warunki udziału

Zapraszamy do udziału:

  • nauczycielki i nauczycieli klas 6-8 szkoły podstawowej i klas szkoły ponadpodstawowej,

  • psycholożki/psychologów i pedagożki/pedagogów

  • inne osoby ze szkolnej kadry pedagogicznej, które pracują z młodzieżą w określonym wyżej etapie edukacyjnym. 

Część materiałów będzie wymagała dostosowania w przypadku zajęć z klasą 6.

Projekt „Szkoła otwartości. Wspieranie równości płci” finansowany jest przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.

#AktywniObywatele

Inne aktualności

Aktualności

Grupa chłopców i dziewczynek w wieku ok. 10-12 lat. Kucają zebranie wokół siebie, na wolnym powietrzu, w tle zieleń trawnika
21/02/2023
Webinarium: O rozwijaniu kompetencji społeczno-emocjonalnych w szkole
Świadoma praca z uczniami i uczennicami Z nauczycielami praktykami porozmawiamy o emocjach, relacjach i odpowiedzialnych decyzjach w szkole. Jak świadomie kształtować u uczniów i uczennic rozumienie własnych uczuć, osiąganie celów,...
czytaj więcej»
Rysunek kredą na tablicy szkolenej. Koło zębate pomiędzy dwoma ludzikami
14/02/2023
Warsztaty: Edukacja bez przemocy
Marcowe warsztaty w Łodzi i Bytomiu Warsztaty są bezpłatne i odbywają się w ramach programu „Szkoła otwartości. Dbam o równość płci”. Nie trzeba być wcześniejszym uczestnikiem lub uczestniczką programu.Dla kogo? Do...
czytaj więcej»
Fotografie dwóch prelegentów
02/02/2023
Webinarium: O budowaniu sieci wsparcia dla nauczycieli
Zapraszamy do obejrzenia i wysłuchania rozmowy poświęconej tematom świadomego budowania koleżeństwa w gronie pedagogicznym. W webinarze zwróciliśmy szczególną uwagę na kwestie: różnych doświadczeń oraz osobistych perspektyw, które sprawiają, że możemy w...
czytaj więcej»
rozmawiający ze sobą ludzie - kobiety, mężczyzna - siedzą w przestrzeni sali, na kanapach
20/01/2023
Twórczość, sztuka i edukacja do równości i różnorodności
Dobre praktyki, prezentacje i warsztaty filmowe 10 lutego w Warszawie odbędzie się wydarzenie, na którym wspólnie przyjrzymy się dobrym praktykom i narzędziom edukacji włączającej, wypracowanym w ramach działalności Centrum Edukacji...
czytaj więcej»
Węzeł z kolorowych sznurków
19/01/2023
Zaproszenie na webinarium: O budowaniu sieci wsparcia nauczycieli
Współpraca, która daje siłę Podczas webinarium podejmiemy tematy związane z relacjami w szkole, skupiając się przede wszystkim na wzajemnych kontaktach w gronie nauczycielskim. Jak świadomie budowane koleżeństwo może stać się...
czytaj więcej»
25/11/2022
Sendlerowcy od podszewki – przedstawiamy Violettę Zając
Od 2006 roku przyznajemy Nagrodę „Za naprawianie świata”, trafiającą do nauczycielek i nauczycieli z całej Polski, którzy swoimi działaniami inspirują do społecznego zaangażowania i solidarności. Spośród zgłoszeń kapituła Nagrody wyróżnia...
czytaj więcej»

Zobacz inne obszary naszych działań