Rozwój nauczyciela oraz szkoły

Dążymy do tego, by proponowane przez nas działania służyły wszystkim członkom i członkiniom szkolnej społeczności. By mieli oni szansę na wzmacnianie więzi i poczucia wspólnoty w swojej społeczności – zarówno szkolnej jak i lokalnej. By tworzyli szkołę otwartą na różnorodność, zaspokajającą potrzeby różnych osób. By znali i potrafili wprowadzać praktyki z obszaru szeroko pojętej edukacji włączającej, które przyczyniają się do wzmocnienia poczucia bezpieczeństwa i przynależności do szkolnej społeczności.Naszą ofertę kierujemy zarówno do indywidualnych nauczycieli i nauczycielek (udział w kursach, warsztatach, realizację projektów z uczniami i uczennicami, szereg materiałów do wykorzystania w trakcie lekcji i dla własnej edukacji), jak i całej społeczności szkolnej (wsparcie przy planowaniu i wdrażaniu programów wychowawczo-profilaktycznych w szkole).

Społeczność szkolna (dyrektor, zespół nauczycielski, rodzice, uczniowe i uczennice, pracownicy administracyjni):

„Realizując zajęcia antydyskryminacyjne i projekty z uczniami, nauczyłam się większej wrażliwości na potrzeby moich uczniów. Staram się więcej z nimi rozmawiać i jeszcze więcej słuchać. Stałam się bardziej świadoma tego, że dzisiejsza młodzież chce się angażować, jednak nie zawsze w nasze pomysły”.

Agnieszka Jankowiak-Maik
nauczycielka historii i wiedzy o społeczeństwie w III Liceum Ogólnokształcącym w Poznaniu, laureatka XIV edycji Nagrody im. I. Sendlerowej „Za naprawianie świata”, której organizatorem jest Centrum Edukacji Obywatelskiej