Dlaczego warto?

Otwartości możemy się uczyć

Otwartość jest kluczowa dla funkcjonowania społeczeństwa, które tworzą różni ludzie o różnych poglądach i upodobaniach. Im bardziej jesteśmy zdolni, by się porozumieć  i nie działać przeciw sobie, im więcej potrafimy dać uwagi i wsparcia innym, tym lepiej dla wspólnoty, w której funkcjonujemy. Środowisko szkolne (zwłaszcza szkoły publiczne) sprzyja spotkaniom różnych osób, dlatego może dawać dobre przygotowywanie do funkcjonowania nie tylko we współczesnym społeczeństwie, lecz także w osobistych relacjach.

Czym jest dla mnie otwartość? – chmura słów zebrana podczas burzy mózgów z uczniami i uczennicami zaangażowanymi w programy „Szkoła Tolerancji” oraz „Re:Memory” w 2020 roku.

Szkoła nie funkcjonuje w próżni. Łączy się w niej nauka szkolnych przedmiotów z bieżącymi wydarzeniami i społecznymi mechanizmami, w których osadzeni są wszyscy członkowie i członkinie szkolnej społeczności. Ważne jest zatem, by w szkole istniała przestrzeń do rozmowy na różne, nieraz trudne czy kontrowersyjne tematy i by każdy czuł się do tej rozmowy zaproszony.

Poprzez nasze programy chcemy wspierać nauczycieli i nauczycielki oraz uczniów i uczennice w budowaniu dobrych relacji opartych na zrozumieniu, wzajemnym  szacunku i wspólnym dbaniu o przestrzeń dla różnorodności. Proponujemy praktyki, które mają na celu tworzenie miejsc otwartego spotkania, gdzie możliwa jest wymiana – zdań, punktów widzenia, wartości czy idei.

„Pogranicze jest taką przestrzenią, w której ciekawi nas odmienność innych, dajemy jej głos. Ale na opowiedzeniu o sobie się nie kończy, bo przychodzi moment, kiedy trzeba wysłuchać innych, samemu się zamienić w słuch, starać się zrozumieć. Dopiero na tej podstawie, powoli, można zacząć budować coś wspólnie – z tych pojedynczych opowieści, budować wspólną opowieść”

Krzysztof Czyżewski
współtwórca Ośrodka „Pogranicze – sztuk, kultur, narodów” w Sejnach,
przewodniczący kapituły Nagrody im. Ireny Sendlerowej „Za naprawianie świata”

Dołącz do programów Centrum Edukacji Obywatelskiej z obszaru Ucz otwartości, by współtworzyć otwartą i różnorodną szkołę, wspierającą równe szanse i umożliwiającą równy dostęp do edukacji dla wszystkich bez względu na płeć, narodowość, etniczność, sprawność, orientację czy poglądy. Chcemy wspierać całą kadrę pedagogiczną w budowaniu w klasach atmosfery bezpieczeństwa i zaufania w szkole, co sprzyja lepszemu uczeniu się, budowaniu wzajemnego szacunku, współpracy i większego zaangażowania. Kierujemy się wartościami takimi jak: szacunek, solidarność, współpraca, zaangażowanie, troska o siebie i innych.  Podejmując działania i tematy oraz rozwijając kompetencje obecne w tym obszarze, przygotowujemy  młodych ludzi do życia w wielokulturowym i różnorodnym społeczeństwie oraz do konstruktywnej aktywności obywatelskiej.