Nowe kompetencje uczniów i uczennic

Otwartość

Empatia

Kompetencje społeczne

Krytyczne myślenie