Wychowanie to podstawa

Kształcenie i wychowanie stanowią wg prawa oświatowego dwa równie ważne filary wszelkich działań oświatowych. Jednak zarówno kontrowersje wokół tej kwestii pojawiające się co jakiś czas w dyskursie publicznym, jak i praktyka szkolna wskazują na to, że nie jest to tak oczywiste, jak mogłoby się wydawać. Mimo że szkoły mają obowiązek tworzyć własne programy wychowawczo-profilaktyczne, obejmujące całość oddziaływań wychowawczych placówki, pozostają one często jedynie papierowymi atrapami, stworzonymi na potrzeby kontroli zewnętrznych, a nie w oparciu o rzetelną diagnozę potrzeb. Brakuje narzędzi – zarówno do badania potrzeb, do tworzenia realistycznych programów, jak i wreszcie do pracy z uczniami. 

Jako zespół Centrum Edukacji Obywatelskiej chcemy wyjść naprzeciw tym potrzebom dyrektorów i dyrektorek oraz nauczycieli i nauczycielek. Jesteśmy bowiem przekonani, że wychowanie to podstawa, a nie jedynie dopełnienie wszelkich oddziaływań szkoły. Dlatego proponujemy wsparcie zarówno na poziomie indywidualnym (ścieżka 1), jak i instytucjonalnym (ścieżka 2).

Ścieżka 1

 

 

Możesz również pobrać publikację „Wychowanie to podstawa. Materiały dla nauczycieli i nauczycielek.” w całości – klikając w jej okładkę. 

Znajdziesz w niej ćwiczenia na godziny do dyspozycji wychowawcy, a także inspiracje do codziennych drobnych oddziaływań wychowawczych oraz większych działań o charakterze miniprojektów. Dużą rolę w publikacji pełni autorefleksja wychowawcy nad własną pracą, rozwijaniem kompetencji wychowawczych oraz postrzeganiem pracy wychowawczej jako procesu osadzonego w kontekście konkretnej szkoły i klasy.

Ścieżka 2

Do pobrania

Regulamin

Regulamin kursu “Wychowanie to podstawa”

Partnerzy

Partnerem projektu jest Menneskerettighetsakademiet (Humans Right Academy) z siedzibą w Oslo. Operatorem Programu Edukacja jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji.

Projekt “Wychowanie to podstawa” korzysta z dofinansowania o wartości 109 tys. euro otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG.

Celem projektu “Wychowanie to podstawa” jest przygotowanie i upowszechnienie modelowego procesu planowania, tworzenia i wdrażania rozwiązań wzmacniających funkcję wychowawczą szkoły, nastawioną na kształcenie u uczniów i uczennic kompetencji społecznych, obywatelskich i osobistych, przy jednoczesnym wzmocnieniu inkluzyjności działań edukacyjnych.

Kwota przyznanego dofinansowania w 85% współfinansowana jest ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 oraz w 15% z budżetu państwa.