Edukacja antydyskryminacyjna

W obszarze Ucz otwartości, chcemy wspierać nauczycieli i nauczycielki, uczniów i uczennice oraz inne osoby ze szkolnej społeczności, by w swojej szkole czuli się bezpiecznie i byli traktowani z szacunkiem, bez względu na pochodzenie, płeć, orientację psychoseksualną, status materialny, kolor skóry, sprawność czy wyznanie.

Dyskryminacja w szkole wciąż się wydarza. Edukacja może być lekarstwem na uprzedzenia i nienawiść, którymi najczęściej dyskryminacja jest motywowana. Dlatego tak ważne jest, by pracować w zakresie edukacji antydyskryminacyjnej w szkole.

Edukację antydyskryminacyjną rozumiemy jako świadome działanie podnoszące wiedzę i umiejętności, a także kształtujące postawy na rzecz wspierania równości i różnorodności oraz rozpoznawania, reagowania i zapobiegania dyskryminacji.

Jedna z 12 kart do analizy wydarzeń i procesów społecznych autorstwa Hanny Zielińskiej i Małgorzaty Leszko z opracowaniem graficznym Edyty Ołdak.