Reagowanie

Reagowanie na przejawy dyskryminacji jest kluczowe w przeciwdziałaniu temu zjawisku. Obojętność wobec aktu dyskryminacji, pomaga tym, którzy dyskryminują, bo daje im poczucie bezkarności.

Jednak, by móc zareagować w danej sytuacji potrzebne są umiejętności, których trzeba najpierw się nauczyć, czasem – przećwiczyć w bezpiecznych warunkach. Dzięki temu, gdy przyjdzie taka potrzeba, można wybrać odpowiednią strategię –  taką, w której czujemy się na siłach, by działać.

Czasem, by zbudować bezpieczną przestrzeń, wystarczą proste gesty – okazanie zrozumienia i wsparcia, uśmiechnięcie się, podejście do osoby atakowanej i pozostanie z tą osobą do czasu aż osoba atakująca odejdzie. Wyrażenie sprzeciwu może także sprawić, że inni również zareagują. Warto więc budować kompetencje, które pomogą w radzeniu sobie w trudnych sytuacjach niesprawiedliwego, dyskryminującego traktowania.

Polecane materiały

publikacje
Publikacja

Próbki, wykroje, wzorniki. Dobre praktyki Szkoły tolerancji

Stworzony przez liderów i liderki “Szkoły tolerancji” zbiór metod i dobrych praktyk, które pomagają wprowadzać elementy edukacji antydyskryminacyjnej podczas lekcji czy szkolnych wydarzeń.

scenariusze
Ćwiczenie

Bezpieczna przestrzeń: reagowanie na dyskryminację i przemoc rówieśniczą

Ćwiczenie dla nauczycieli i nauczycielek. Trzy kroki – na co zwrócić uwagę, kiedy pojawia się dyskryminacja w klasie czy szkole.