Rozpoznawanie

Wiedza na temat tego jakimi mechanizmami rządzi się dyskryminacja, umiejętność jej rozpoznania i trafnego nazwania może być pierwszym krokiem w podjęciu działań przeciwko nierównemu traktowaniu, mowie nienawiści czy przemocy motywowanej uprzedzeniami. Potrzebne do tego jest także zrozumienie czym są i jak działają stereotypy, a także jak wiążą się one z uprzedzeniami i przejawami  różnych rodzajów dyskryminacji.

Oto dwa z dużego zbioru narzędzi edukacyjnych i publikacji stworzonych przez CEO, które mogą ułatwić rozpoczęcie rozmowy na ten temat w klasie czy szkole.

Polecane materiały

scenariusze
Ćwiczenie

Mechanizmy dyskryminacji Karty do analizy wydarzeń i procesów społecznych

Zbiór 12 infografik z podstawowymi definicjami mechanizmów psychospołecznych. Karty pomyślane są jako narzędzie do analizy i interpretacji wydarzeń oraz procesów społecznych pod kątem mechanizmów powstawania uprzedzeń i dyskryminacji.

publikacje
Publikacja

Nienawiść. Jestem przeciw. Słownik pojęć

Słownik pojęć związanych z tematyką mowy nienawiści, dyskryminacji i wykluczenia społecznego. Zbiór może przydać się podczas przygotowań do prowadzenia zajęć antydyskryminacyjnych lub jako narzędzie do indywidualnej czy grupowej pracy uczniów.