Zapobieganie

Ważnym obszarem edukacji antydyskryminacyjnej jest także budowanie pozytywnej alternatywy wobec ksenofobicznych postaw, korzystanie z dobrych praktyk, tworzenie bezpiecznego, otwartego środowiska i przeciwdziałanie sytuacjom, w których ktoś w szkole nie czuje się bezpiecznie ze względu na to kim jest, że jest inny niż większość.

W tym celu ważne jest ciągłe rozwijanie empatii i krytycznego myślenia, tropienie i podważanie stereotypów, korzystanie z rzetelnych źródeł, a także próba bliższego poznania osoby z grupy mniejszościowej, oddanie jej głosu i usłyszenie jej opowieści.

W dwóch publikacjach poniżej proponujemy działania, które można podjąć w szkole w tym kierunku.

Polecane materiały

publikacje
Publikacja

Jak wprowadzać standardy równości płci w szkole. Podręcznik

Co warto wziąć pod uwagę tworząc standard równości płci w szkole? Opis koncepcji, a także zbiór dobrych praktyk i pomysłów na działania.

publikacje
Publikacja

Narzędziownik patrioty i patriotki XXI wieku

Jak zrealizować uczniowski festiwal szkolny, który będzie dotyczył patriotyzmu, a jednocześnie odbędzie się w otwarty, włączający sposób? Zbiór narzędzi edukacyjnych i metodycznych wskazówek.