Kapituła

Choć inne były uwarunkowania, w których działała Irena Sendlerowa, to dzisiejsi nauczyciele muszą posiadać podobne cnoty jak ona: odwagę połączoną ze zdolnościami organizacyjnymi, empatię i samokrytycyzm idące w parze z wytrwałością w działaniu (…).

Nie przez wszystkich są doceniani za swoją pracę, zdarza się, że spotykają ich trudności i szykany, ale to właśnie dla nich jest ta jedyna w swoim rodzaju Nagroda im. Ireny Sendlerowej „Za naprawianie świata”.

Krzysztof Czyżewski

PRZEWODNICZĄCY

Krzysztof Czyżewski

Krzysztof Czyżewski​

Praktyk idei, eseista i podróżnik; jest twórcą Fundacji Pogranicze” i Ośrodka „Pogranicze – sztuk, kultur, narodów” w Sejnach; redaktor naczelny pisma „Krasnogruda” i szef wydawnictwa Pogranicze, w którym redaguje m.in. serie „Meridian” oraz „Sąsiedzi”. Animator programów dialogu międzykulturowego na Bałkanach, Kaukazie, Azji Środkowej i innych pograniczach świata.

CZŁONKINIE I CZŁONKOWIE

Elżbieta Ficowska

Elżbieta Ficowska​

Inicjatorka Nagrody im. Ireny Sendlerowej. Autorka książek dla dzieci. Jedna z 2,5 tysiąca dzieci uratowanych przez Irenę Sendlerową – jako półroczne niemowlę została przewieziona na aryjską stronę w drewnianej skrzynce. Napisała słuchowiska radiowe oparte na tekstach Plastusiowych Pamiętników. Od połowy lat 70. XX wieku była związana z opozycją demokratyczną w Polsce. Współpracowała z Jackiem Kuroniem w ramach Komitetu Obrony Robotników. W okresie sprawowania przez niego teki ministra pracy i polityki socjalnej w rządzie Tadeusza Mazowieckiego była jego doradcą i rzecznikiem prasowym. Przewodnicząca Stowarzyszenia Dzieci Holocaustu w 2002-2006 roku.

Jakub Tylman

Laureat 16. edycji Nagrody im. Ireny Sendlerowej „Za naprawianie świata”. Nauczyciel plastyki, muzyki, języka polskiego jako obcego w SP im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Śremie. Jest twórcą „Kina ART” – kameralnego miejsca w szkole do pracy twórczej z uczniami, a także autorem i pomysłodawcą murali na ścianach oraz drzwiach szkoły. Zrealizował z uczniami sześć profesjonalnych płyt muzycznych – środki z ich sprzedaży zasiliły działania wybranej fundacji. Stworzył projekt „Niezwykłe bajki” – serię książek z bajkami, których autorami są nauczyciele i nauczycielki z całej Polski. Poruszają tematy: akceptacji dzieci o różnych kolorach skóry, dzieci z pieczy zastępczej czy tematu porzuconych zwierząt. Audiobooki do tych bajek nagrywali artyści i aktorzy. Przez ostatnie 3 lata pracował nad ogólnopolską kampanią „Szkoły bez zadań domowych”, której jest jednym z pomysłodawców. Od początku marca 2022 r. zaczął aktywnie działać na rzecz dzieci z Ukrainy walcząc o ich dobro i przywracając im godność.

dr Igor Czernecki

Igor Czernecki

Historyk idei, absolwent Columbia University, London School of Economics i Uniwersytetu Warszawskiego. Zajmuje się filozofią polityczną. Autor książki Znaczenie religii dla demokracji u Alexisa de Tocqueville’a. Publikował między innymi w Journal of the History of Ideas, Tocqueville Review, Cold War History, Przeglądzie Politycznym, Res Publice Nowej czy Świątecznej Gazecie Wyborczej. Na co dzień pracuje w Fundacji EFC.

Anna Dodziuk van Kooten

Anna Dodziuk van Kooten​

Psychoterapeutka, publicystka, pisarka, członkini Zarządu Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Warszawie. W latach 2001-2019 była przewodniczącą Komisji Pomocy Społecznej przy Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich w RP. Współzałożycielka i członkini Zarządu B’nai B’rith Polska. W okresie PRL działała w opozycji demokratycznej, była współzałożycielką i w latach 1982–1989 redaktorką „Tygodnika Mazowsze”. Napisała ponad dwadzieścia książek poświęconych rozwiązywaniu problemów trudnej codzienności, kłopotom małżeńskim i rodzinnym, problemom psychologicznym i seksualnym, a także uzależnieniom i trzeźwieniu.  Ponadto jest autorką książki „Druga dusza. O dwudziestu Festiwalach Kultury Żydowskiej w Krakowie”. 

Emilia Gromadowska

Absolwentka pedagogiki Uniwersytetu Warszawskiego, stypendystka Uniwersytetu Amsterdamskiego. Przez 13 lat pracowała w międzynarodowej organizacji dobroczynnej United Way. Projektowała i wdrażała nowatorskie w skali kraju programy edukacyjne, społeczne i wolontariackie. Doświadczony menedżer organizacji pozarządowych i konsultant CSR. Prezes zarządu fundacji  takich, jak m.in. Edukacyjna Fundacja im. Romana Czerneckiego, Fundacja ORLEN, Fundacja WARTY i Kredyt Banku „Razem możemy więcej”. Angażuje się społecznie w działania Forum Darczyńców w Polsce pełniąc funkcję członka zarządu. Obecnie jest Dyrektorką ds. Fundacji KPMG w Polsce.

Katarzyna Grubek

Katarzyna Grubek

Absolwentka Wydziału Wiedzy o Teatrze w Akademii Teatralnej im. A. Zelwerowicza w Warszawie oraz Nauczycielskiego Kolegium Języka Francuskiego UW. Pracuje w Centrum Edukacji Obywatelskiej od 2005 roku, początkowo jako koordynatorka programów edukacji kulturalnej i medialnej, a od 2016 roku – szefowa działu Kultura i Media, w którym wspiera realizację projektów z zakresu edukacji kulturalnej, medialnej, filmowej i antydyskryminacyjnej. Z Nagrodą im. Ireny Sendlerowej związana prawie od początku jako współorganizatorka programu i uroczystości wręczenia Nagrody. Autorka materiałów edukacyjnych, programów szkoleń i kursów internetowych. Animatorka kultury i trenerka. Stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w roku 2017. Członkini Zarządu Stowarzyszenia Rodzin i Przyjaciół Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną „Chata z pomysłami”.

Włodzimierz Grudziński

Włodzimierz Grudziński​

Absolwent Wydziału Matematyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 1975-1977 oraz 1981-1990 pracował w Instytucie Informatyki Uniwersytetu Warszawskiego. Od 1990 do 2007 Prezes Zarządu Banku BISE S.A. W latach 1997-2007 wiceprezes Zarządu Związku Banków Polskich. Obecnie niezależny konsultant oraz doradca Prezesa Zarządu Związku Banków Polskich. Przewodniczący Rady Nadzorczej TISE S.A., członek Rady Nadzorczej Blikle sp. z o.o. Członek Rady Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości i Fundacji dla Polski. Członek założyciel Polskiego Towarzystwa Informatycznego i Polskiego Stowarzyszenia GO.

Andrzej Marczak​

Doradca podatkowy z wieloletnim doświadczeniem, najlepszy specjalista w dziedzinie podatku dochodowego od osób fizycznych wg Ogólnopolskiego Rankingu Firm Doradztwa Podatkowego organizowanego przez dziennik „Rzeczpospolita” w latach 2013 – 2018. Pełni funkcję prezesa Fundacji KPMG w Polsce, jest również opiekunem i sponsorem z ramienia Management Committee Poland Pride – grupy wolontariuszy działającej pod parasolem Global Pride@KPMG Network. Prelegent na licznych seminariach podatkowych w Polsce, jak i za granicą. Wykładowca na studiach podyplomowych w Szkole Głównej Handlowej. Komentator wydarzeń podatkowych dla ogólnokrajowej prasy, radia i telewizji. Autor wielu publikacji podatkowych.

Alicja Pacewicz

Alicja Pacewicz​

Współzałożycielka Centrum Edukacji Obywatelskiej. Pomysłodawczyni i liderka programu Szkoła z klasą, nominowanego w 2012 roku do nagrody UNESCO. Opracowuje programy edukacyjne, podręczniki dla uczniów, scenariusze zajęć i poradniki dla nauczycieli, programy (m.in. „Kształcenie obywatelskie w szkole samorządowej”, „Szkoła z klasą 2.0”, „Ślady przeszłości”, „Młodzi Przedsiębiorczy”, „Młodzi Aktywiści Prezydencji”) oraz materiały szkoleniowe. Redaguje publikacje wydawane przez CEO. Prowadzi szkolenia dla nauczycieli i trenerów. W 2011 odznaczona Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitny wkład w budowanie społeczeństwa obywatelskiego w Polsce po 1989 r. Wierzy w demokrację obywateli, mądrą edukację i siłę zdrowego rozsądku. 

Jarosław Przyborowski

Jarosław Przyborowski​

Przedsiębiorca, kolekcjoner sztuki, założyciel Fundacji Signum (Poznań, Wenecja), której głównym celem statutowym jest niesienie pomocy osobom jej potrzebującym w Polsce i za granicą (Afryka) – ze szczególnym uwzględnieniem dzieci, młodzieży, osób chorych, niepełnosprawnych; budowanie dialogu międzyludzkiego i promocja sztuki współczesnej w Polsce oraz poza jej granicami.

Paula Sawicka

Paula Sawicka​

Z wykształcenia psycholożka, była nauczycielka akademicka, tłumaczka z języka angielskiego; w latach 70. i 80. związana z opozycją demokratyczną, w latach 90. zaangażowana w odbudowę społeczeństwa obywatelskiego w Polsce, w latach 2004–2014 prezeska zarządu Stowarzyszenia Otwarta Rzeczpospolita, obecnie czonkini Rady Programowej.

Krystyna Starczewska

Krystyna Starczewska​

Nauczyciel, filozof i działacz społeczny w sferze szkolnictwa i edukacji. Ukończyła studia doktoranckie na Wydziale Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 80-tych adiunkt w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN. Doświadczony pedagog – przez wiele lat uczyła języka polskiego. Organizatorka  oraz długoletnia przewodnicząca konspiracyjnego Zespołu Oświaty Niezależnej. Współpracowała z Komitetem Obrony Robotników. Uczestniczka obrad Okrągłego Stołu. Prezes Krajowego Forum Oświaty Niepublicznej. W uznaniu zasług za działalność pedagogiczną i społeczną laureatka wielu nagród, m. in. wyróżniona odznaką „Zasłużony Działacz Kultury” w (2001 r.) i Medalem Świętego Jerzego (2009 r.). Założycielka i dyrektor Społecznego Gimnazjum nr 20 i Liceum z Maturą Międzynarodową w Warszawie.

Robert Szuchta

Robert Szuchta ​

Historyk, pedagog, wychowawca. Pracuje jako nauczyciel historii w LXIV Liceum Ogólnokształcącym im. S. I. Witkiewicza w Warszawie. Pierwszy polski laureat nagrody im. Ireny Sendlerowej „Za naprawianie świata” (2006); odznaczony przez Prezydenta RP Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski za działalność na rzecz popularyzacji wiedzy o Holokauście (2008). Członek Komisji Dydaktycznej Polskiego Towarzystwa Historycznego. Członek Rady Programowej Stowarzyszenia „Otwarta Rzeczpospolita”, członek Stowarzyszenia Centrum Badań nad Zagładą Żydów przy IFiS PAN w Warszawie oraz zespołu Centrum Badań Holokaustu UJ. Współautor pierwszego w Polsce szkolnego podręcznika do nauczania o Holokauście (Holokaust – zrozumieć dlaczego, 2003).