Społeczność Sendlerowców

Choć inne były uwarunkowania, w których działała Irena Sendlerowa, to dzisiejsi nauczyciele muszą posiadać podobne cnoty jak ona: odwagę połączoną ze zdolnościami organizacyjnymi, empatię i samokrytycyzm idące w parze z wytrwałością w działaniu (…). Nie przez wszystkich są doceniani za swoją pracę, zdarza się, że spotykają ich trudności i szykany, ale to właśnie dla nich jest ta jedyna w swoim rodzaju Nagroda im. Ireny Sendlerowej „Za naprawianie świata”.
Krzysztof Czyżewski

Nasi laureaci i laureatki są nie tylko wspaniałymi nauczycielami, ale też ekspertami, mentorami dla innych, mniej doświadczonych pedagogów, liderami zmieniającymi szkoły, którzy pociągają za sobą kolejnych nauczycieli.

Dzięki ich działaniom stale poszerza się krąg dobra, o którym mówiła Irena Sendler podczas pierwszej ceremonii wręczenia nagrody.

Laureatki i laureaci Nagrody

Nauczyciel języka angielskiego oraz Rzecznik Praw Ucznia w I LO im. Henryka Sienkiewicza w Kędzierzynie-Koźlu.

W czasie swojej pracy, nie tylko jako nauczyciel języka angielskiego, ale też Rzecznik Praw Ucznia, stara się stworzyć uczniom szkoły bezpieczną przestrzeń do działania i wyrażania siebie. Spotkania z nimi to często codzienna i mozolna praca, która ma na celu otwieranie uczniów na innych, doprowadzenie ich do samoakceptacji i zrozumienia samych siebie.  Wszystkie akcje i projekty, które prowadzi mają na celu „naukę wartości poprzez działanie” na rzecz innych. Ukutym wraz z uczniami mottem jest fraza „Oni to My”, która w założeniu ma pokazać uczniom, że niezależnie od tego kim są, zawsze mogą znaleźć się w położeniu drugiego człowieka potrzebującego pomocy. Codzienna praca z uczniami LGBTQ+, projekty „Paka dla Seniora” czy „Granica”, które organizował uwrażliwiają  wszystkich na potrzeby drugiego człowieka, tak by razem starać się nie być „obojętnymi”.

Przeczytaj esej

Przeczytaj laudację

Nauczyciel plastyki, muzyki, języka polskiego jako obcego w Szkole Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Śremie.

Jest twórcą Kina ART w szkole – kameralnego miejsca do pracy twórczej z uczniami i przestrzeni do działania. Jest autorem i pomysłodawcą murali na ścianach oraz drzwiach szkoły. Zrealizował również z uczniami sześć profesjonalnych płyt muzycznych – środki z ich sprzedaży zasiliły działania wybranej fundacji. Stworzył projekt „Niezwykłe bajki” – serię książek z bajkami, których autorem są nauczyciele i nauczycielki z całej Polski. Poruszają tematy, jak: akceptacja dzieci o różnych kolorach skóry, dzieci z pieczy zastępczej czy temat porzuconych zwierząt. Audiobooki do tych bajek nagrywali artyści i aktorzy. Jest pomysłodawcą edukacyjnych platform tematycznych, takich jak miasteczko dyniowe, czy wioski Rudolfa, w której zamieszkały ocalałe renifery i rosną nikomu już niepotrzebne krzywe porzucone choinki. Przez ostatnie 3 lata pracował nad ogólnopolską kampanią społeczną „Szkoły bez zadań domowych”, której jest jednym z pomysłodawców. Już od początku marca br. zaczął aktywnie działać na rzecz dzieci z Ukrainy walcząc o ich dobro i przywracając im godność.

Przeczytaj esej

Przeczytaj laudację

Nauczycielka języka niemieckiego i zajęć rozwijających kreatywność w Szkole Podstawowej im. Karola Miarki w Pielgrzymowicach.

Realizuje projekty społeczne, charytatywne, arteterapeutyczne i algorytmiczne. Laureatka konkursu „Nauczyciel Roku 2017”.  Bohaterka książki Sylwii Chutnik „Opowieści na dobranoc dla młodych buntowniczek”.  Jest autorką cyklu rozwojowego z elementami arteterapii „Jesteś Ważna” – pomaga dziewczynom uwierzyć w siebie oraz wzmocnić ich poczucie własnej wartości. Od 8 lat szyje przytulanki „Pożeracze Smutków”, przekazując je m.in. dzieciom na oddziałach onkologicznych i angażując w to pielgrzymowicką młodzież, lokalną społeczność, a obecnie również ponad 200 szkół w całej Polsce. Prowadzi warsztaty rozwijające kompetencje cyfrowe i miękkie. Jest dyplomowaną arteterapeutką.

Przeczytaj esej

Przeczytaj laudację

nauczycielka historii i wiedzy o społeczeństwie w III Liceum Ogólnokształcącym w Poznaniu.

Jest nauczycielką dyplomowaną, aktywistką edukacyjną. Działa w sieci jako „Babka od histy”, prowadząc autorskiego bloga o edukacji, na którym komentuje edukacyjną rzeczywistość i dzieli się dobrymi praktykami. Jest również redaktorką naczelną serwisów internetowych CiekawostkiHistoryczne.pl i TwojaHistoria.pl, a także trenerką Odysei Umysłu, tutorką i entuzjastką debat oksfordzkich. Za swoją dotychczasową działalność uzyskała wyróżnienie w konkursie Wielkopolski Nauczyciel Roku 2017 oraz dwukrotnie otrzymała Nagrodę Prezydenta Miasta Poznania. 

W swojej pracy stara się działać przede wszystkim na rzecz młodzieży: „To ona mnie inspiruje i „nakręca” do działania”. Od wielu lat współpracuje z Młodzieżową Radą Miasta Poznania. To właśnie młodzież zmotywowała ją do organizacji w szkole zajęć antydyskryminacyjnych „Szkoła Otwartości”, które uważa za swoje najważniejsze działanie od kilku lat. W ramach tych zajęć młodzież angażuje się jako wolontariusze podczas festiwalu dla artystów z niepełnosprawnościami czy bierze udział w akcjach zamalowywania rasistowskich i ksenofobicznych napisów na poznańskich przystankach.

Przeczytaj esej

Przeczytaj laudację

Polonistka i doradczyni zawodowa w Szkole Podstawowej nr 16 w Bytomiu Bobrku.

W 2013 roku na poddaszu szkoły stworzyła świetlicę integracyjną dla dzieci romskich i nieromskich Amaro Strychos („nasz strych”), w której realizują swoje pasje, rozwijają talenty, poznają kulturę, świat i siebie samych, burzą stereotypy i budują mosty porozumienia. Wydała książkę o marzeniach i aspiracjach zawodowych wychowanków „Przyszłość – Odasojawła, czyli co to będzie”. Z grupą nauczycieli pasjonatów, którym bliskie są problemy dzieci ze środowisk defaworyzowanych, prowadzi świetlicę socjoterapeutyczną.

Przeczytaj esej

Przeczytaj laudację

 

Nauczyciel języka polskiego w Zespole Szkół w Szczekocinach oraz Społecznej Szkole Podstawowej im. 8 Pułku Ułanów Księcia Józefa Poniatowskiego w Szczekocinach, edukator i animator kultury. Prezes Lelowskiego Towarzystwa Historyczno-Kulturalnego im. W. Zwierkowskiego.

Od kilkunastu lat zajmuje się przywracaniem pamięci o Żydach lelowskich i szczekocińskich, organizując Szczekociński Festiwal Kultury Żydowskiej „Yahad-Razem” oraz projekty edukacyjno-artystyczne związane z tematyką wielokulturowości i tolerancji. Współorganizuję również Festiwal Kultury Polskiej i Żydowskiej Święto Ciulimu-Czulentu w Lelowie. Jest autorem i redaktorem publikacji, m.in. Żydzi lelowscy. Obecność i śladyŻydzi szczekocińscy. Osoby, miejsca, pamięćSzczekociny w opowieściach mieszkańców. Czasy przedwojenne i wojnaWieża Dawida. Chasydzi lelowscy

Przeczytaj esej

Przeczytaj laudację

Elżbieta Drygas– pedagożka i instruktorka teatralna.

Przeczytaj esej

Jerzy Hamerski– pedagog, twórca teatru dziecięcego Łejery.
Wspólne stworzyli autorską Szkołę Podstawową „Łejery” w Poznaniu, w której zajęcia teatralne są sposobem na poznawanie siebie, drugiego człowieka i otaczającego świata. W kanonie łejerskiej klasyki znajdują się wyreżyserowane przez laureata i laureatkę spektakle „Romeo i Żulia” (o konfrontacji zantagonizowanych grup społecznych), „Opera o Kolumbie” (o odkrywaniu wielokulturowości) czy „Pali się” (o pomocy i zrozumieniu).

Przeczytaj esej

Nauczycielka pracująca w Gimnazjum nr 2 w Chorzowie oraz  Niepublicznym Liceum dla Dorosłych w Katowicach.

Od 17 lat działa na rzecz praw człowieka, podejmując trudne tematy w inspirujący i angażujący młodzież sposób. Wśrod problemów, które podejmuje z uczniami i uczennicami, są sprawy mniejszości romskiej, zagadnienie sprawiedliwego handlu, sytuacja uchodźców, historia Holokaustu. Współpracuje m.in. z Amnesty International i Polską Akcją Humanitarną.

Przeczytaj esej

Nauczyciel w Gimnazjum nr 1 w Murowanej Goślinie.

Prowadzi zajęcia z języka polskiego, etyki i wychowania do życia w rodzinie. Twórca projektów i działań wielokulturowych na rzecz tolerancji i akceptacji różnorodności o charakterze lokalnym tj.: „Wspólna przeszłość. Wspólna pamięć”, „Powrót do korzeni – Murowana Goślina miastem trzech religii i trzech narodowości”,  „The values that connect past and present”.

Twórca międzynarodowych projektów młodzieżowych tj.: „Stones of memory roots”, „Three lives- common memory”, „From Memory to Life by Bike”,  „Multicultural VIPs around the table next to menorah destroy various stereotypes”, „The Houses of Memory”. Współpracownik Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN oraz Centrum Edukacji Obywatelskiej. Mentor programu  Liderzy i Liderki Tolerancji. Pracuje przy programie „Rozmawiajmy o uchodźcach”. 

Przeczytaj esej

Nauczycielka języka polskiego i animatorka działań na rzecz tolerancji.

Pracuje w Pałacu Młodzieży im. Juliana Tuwima w Łodzi oraz XII LO im. Stanisława Wyspiańskiego w Łodzi gdzie organizuje m.in. ,,Akademie tolerancji” gdzie dzieci z łódzkich przedszkoli i szkół podstawowych uczestniczą w warsztatach filozoficzno-literackich, którym towarzyszą spotkania z muzyką, teatrem , filmem i książką. Organizuje Konkurs Literacki “Młodzież pamięta” oraz coroczny Przegląd Zespołów Młodzieżowych “Różni i równi”. Współpracuje ze Stowarzyszeniem “Nigdy Więcej” prowadząc m.in. szkolenia dla pedagogów oraz funkcjonariuszy policji. Ze swoimi uczniami – “pracuje ze słowem i nad słowem”, prowadzi lekcje dotyczące mowy nienawiści, holocaustu, otwartości na inne kultury.

Przeczytaj esej

Rosjanka od ponad 20 lat pracująca w Polsce. Działaczka społeczna, nauczycielka pracująca z dziećmi uchodźców.

Od 2016r. prowadzi w Brześciu na Białorusi szkołę demokratyczną dla dzieci czeczeńskich uchodźców. Skończyła Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego oraz filologię rosyjską Państwowego Uniwersytetu w Czerkasach na Ukrainie. Przez jakiś czas była też konsultantem MEN ds. integracji i pracy z dziećmi cudzoziemskimi w polskiej szkole.

Przeczytaj esej

Nauczycielka w Szkole Podstawowej im. Wspólnoty Polskiej w Białostoczku.

Edukator, nauczycielka języka polskiego w Szkole Podstawowej im. Wspólnoty Polskiej w Białostoczku, współpracownik Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie, wykładowca Letniej Szkoły Języka i Kultury Polskiej w Sankt Petersburgu, absolwentka międzynarodowego seminarium I stopnia „Dzieje i kultura Żydów polskich – Holocaust” w Yad Vashem.

Od 12 lat zajmuje się edukacją wielokulturową, i edukacją o Holocauście w szkole podstawowej (na lekcjach języka polskiego oraz w ramach Koła: Dziedzictwo Kulturowe Podlasia) oraz edukacją na rzecz dialogu międzykulturowego w oparciu o autorski program i scenariusze zajęć. Jest autorką licznych projektów edukacyjnych związanych z wielokulturowością Podlasia, przywracaniem pamięci o dziedzictwie żydowskim, tatarskim, romskim oraz prawami człowieka, m.in. poprzez autorskie programy i cykle zajęć „Edukacja o Holokauście” z wykorzystaniem tekstów literackich i filmów (skierowane są one do nauczycieli, wykładowców, animatorów kultury, studentów, dzieci oraz młodzieży). Podejmuje również działania na rzecz przywracania pamięci o wielokulturowym dziedzictwie Podlasia i zwalczania stereotypów etnicznych i wyznaniowych. Poza uczniami kształci również nauczycieli i animatorów kultury – prowadzi szkolenia i wykłady dotyczące możliwości i sposobów nauczania o Holokauście oraz wdrażania edukacji wielo- i międzykulturowej. Jako lektor języka polskiego prowadziła zajęcia dla uchodźców z Czeczenii poświęcone różnorodności kulturowej.

Przeczytaj esej

Nauczycielka historii w Zespole Szkół w Kętach Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach. Przewodnik Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu.

Realizuje projekty edukacyjne, filmy dokumentalne o Holokauście, wielokulturowości i tolerancji we współpracy ze Stowarzyszeniem Dzieci Holocaustu, Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu, Międzynarodowym Domem Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu, Gminą Wyznaniową Żydowską w Bielsku-Białej. Organizuje spotkania ze świadkami historii i wizyty w miejscach pamięci. Wielokrotnie nagradzana i wyróżniana za działalność na rzecz edukacji dla tolerancji i edukacji wielokulturowej. Praca zawodowa jest jej pasją.

Przeczytaj esej

Pedagożka, pracowniczka naukowa UO w Katedrze Historii Oświaty i Wychowania oraz pedagogiki Porównawczej, laureatka nagród za działanie na rzecz tolerancji. Jako nauczycielka prowadziła szkolne koło Amnesty International, organizując razem ze swoimi uczniami happeningi i mityngi na rzecz tolerancji. Realizowała projekt dotyczący dawnej społeczności żydowskiej w Kędzierzynie-Koźlu „Przywróćmy pamięć”. Wspólnie z anglistą Jakubem Mączyńskim przygotowała spektakl „Pamięć” poświęcony ofiarom Holocaustu. Razem ze swoimi uczniami brała udział w projekcie Rady Europy „Każdy inny, wszyscy równi” (realizowała jego części poświęcone różnorodności religijnej, subkulturom oraz „Stop homofobii”). Opracowała też program dla uczniów i nauczycieli Opolszczyzny mówiący o istocie homoseksualizmu i o tym, jak uczyć tolerancji. Współpracuje z organizacją pozarządową Kampanią przeciw Homofobii.

Przeczytaj esej

wieloletnia dyrektorka szkoły TAK im. Ireny Sendlerowej w Opolu, której misją jest kształcenie uczniów w duchu tolerancji i szacunku dla wielokulturowości.

Autorka licznych projektów poświęconych integracji społeczności lokalnej tj.: „Spotkajmy się z Innymi” o mniejszościach narodowych w Polsce (Koncert Narodów, książka: „Inni to także my), letnie i zimowe kursy dla Romów, „Historia ulicy” – o niemieckich, żydowskich i polskich mieszkańcach jednej ulicy w Opolu (spektakl „Głosy” i współautorstwo książki „Głosy z ulicy Barlickiego), „Rabin z Opola” – badanie historii Rabina Leo Baecka (spektakl „Alfabet”, wystawa uliczna poświęcona Baeckowi i gminie żydowskiej), „Jestem wielką parą oczu – Podróż jako spotkanie z Innym” (wystawa uliczna, spektakl wg prozy R. Kapuścińskiego). Od 2001 organizatorka „Czasu Teatru” – podczas którego pracują razem Romowie, artyści niepełnosprawni, Koreańczycy, młodzież z całej Europy. Opracowała i realizuje ścieżkę wielokulturową, współorganizuje obozy naukowe „Na styku kultur”, współpracuje z Leo Baeck College z Londynu, jest autorką licznych publikacji na temat edukacji wielokulturowej.