Zgłoszenia i harmonogram

Nagroda „otworzyła” mi wiele drzwi nie tylko do instytucji, z którymi mogłam nawiązać współpracę, ale przede wszystkim do dorosłych i malutkich serc. Była i jest natchnieniem do podejmowania kolejnych działań.

Małgorzata Rusiłowicz, laureatka 2012

Termin rekrutacji (przedłużony) do 1 października

Do 1 października 2023 roku przyjmujemy zgłoszenia i uzupełnione formularze kandydatów i kandydatek w ramach XVII edycji Nagrody.

do połowy października 2023 roku – Kapituła przegląda nadesłane dokumenty i wyłania osoby nominowane.

25 listopada 2023 roku – Uroczysta gala Nagrody, podczas której ogłosimy tegorocznego laureatkę lub laureata.

Nagradzamy osoby, które podejmują ważne inicjatywy w szkole

Praca nauczyciela i nauczycielki niesie ze sobą wiele codziennych wyzwań i odpowiedzialności. Poprzez Nagrodę chcemy wyróżnić osoby, które mimo licznych wymagań stawianych nauczycielom, znajdują czas, aby na przykład:

  • prowadzić z uczennicami i uczniami projekty, które pomagają im zrozumieć i zaakceptować różnice między ludźmi oraz odmienne perspektywy społeczne związane np. ze statusem materialnym, wychowaniem w innej kulturze, niepełnosprawnością, tożsamością płciową,

  • tworzyć przestrzeń do swobodnej i bezpiecznej rozmowy na ważne dla uczniów i uczennic, często aktualne lub budzące emocje tematy,

  • wspierać osoby z doświadczeniem uchodźczym, niepełnosprawności,  doświadczające dyskryminacji,

  • podejmować tematykę kryzysu ekologicznego i jego konsekwencji społecznych,

  • zgłębiać historię najbliższej okolicy, aby budować poczucie dobrego zakorzenienia i odpowiedzialności za świat,

  • lub inicjować inne działania, które służą budowaniu postawy empatii, dialogu, pogłębieniu refleksji uczennic i uczniów nad rzeczywistością.

Zależy nam również, aby w projekty, na ile to możliwe, włączana była społeczność lokalna. 

Nagroda „Za naprawianie świata” nawiązuje do swojej patronki – Ireny Sendlerowej – i jej postawy szacunku dla każdego człowieka oraz budowania więzi między ludźmi. Szczególne miejsce ma tu również pamięć o tych, którym pomagała sama Irena Sendler – społeczności żydowskiej  oraz tematyka Zagłady.

Jak wziąć udział w konkursie

Kandydatów do nagrody zgłaszać mogą osoby trzecie, instytucje i organizacje. Nauczycielki i nauczyciele mogą też sami zgłaszać swoje kandydatury.

Ze wszystkich zgłoszeń kapituła wybierze 10 osób nominowanych, a spośród nich laureata lub laureatkę. Otrzyma on/ona nagrodę główną w wysokości 15 000 zł, resztę osób nominowanych uznaje się za wyróżnionych.

Dokumenty dołączane przez kandydatki i kandydatów

Osoba zgłoszona lub zgłaszająca się otrzyma mejl z prośbą o dokończenie rejestracji do konkursu. W formularzu wymagane są:

  • min. 2 rekomendacje (jedną z nich może być np. filmik twoich uczniów i uczennic),
  • pisemną wypowiedź w formie osobistej refleksji na temat swojej pracy i podejmowanych działań,
  • dokumenty, które potwierdzają twoje zaangażowanie w obszarze związanym z Nagrodą oraz prezentują przebieg i efekty tej działalności (możesz wgrać do 5 załączników, ale ich dostarczenie nie jest obowiązkowe).
Jakub Tylman - laureat XVI edycji Nagrody. Fot. Tomasz Kwiręg