Zgłoszenia

Nagradzamy osoby, które podejmują ważne inicjatywy w szkole

Praca nauczyciela i nauczycielki niesie ze sobą wiele codziennych wyzwań i odpowiedzialności. Poprzez Nagrodę chcemy wyróżnić osoby, które mimo licznych wymagań stawianych nauczycielom, znajdują czas, aby na przykład:

 • prowadzić z uczennicami i uczniami projekty, które pomagają im zrozumieć i zaakceptować różnice między ludźmi oraz odmienne perspektywy społeczne związane np. ze statusem materialnym, wychowaniem w innej kulturze, niepełnosprawnością, tożsamością płciową,

 • tworzyć przestrzeń do swobodnej i bezpiecznej rozmowy na ważne dla uczniów i uczennic, często aktualne lub budzące emocje tematy,

 • wspierać osoby z doświadczeniem uchodźczym, niepełnosprawności,  doświadczające dyskryminacji,

 • podejmować tematykę kryzysu ekologicznego i jego konsekwencji społecznych,

 • zgłębiać historię najbliższej okolicy, aby budować poczucie dobrego zakorzenienia i odpowiedzialności za świat,

 • lub inicjować inne działania, które służą budowaniu postawy empatii, dialogu, pogłębieniu refleksji uczennic i uczniów nad rzeczywistością. 

Zwracamy również uwagę, aby  w projekty włączana była społeczność lokalna. 

Nagroda „Za naprawianie świata” nawiązuje do swojej patronki – Ireny Sendlerowej – i jej postawy szacunku dla każdego człowieka oraz budowania więzi między ludźmi. Szczególne miejsce ma tu również pamięć o tych, którym pomagała sama Irena Sendler – społeczności żydowskiej  oraz tematyka Zagłady.

Osoby nominowane w 17. edycji Nagrody podczas spotkania w Międzynarodowym Centrum Dialogu w Krasnogrudzie.  Fot. Agata Wasilewska 

Jak wziąć udział w konkursie

Kandydatów do Nagrody mogą zarejestrować osoby trzecie, instytucje i organizacje. Nauczycielki i nauczyciele mogą też sami zarejestrować swoje kandydatury.

Po rejestracji kandydat lub kandydatka wypełnia formularz rekrutacyjny, do którego link wysyłamy na adres podany przy rejestracji. 

Ze wszystkich uzupełnionych zgłoszeń kapituła wybierze ok. 10 osób nominowanych, a spośród nich laureata lub laureatkę. Zwycięska osoba otrzyma nagrodę główną w wysokości 15 000 zł, resztę osób nominowanych uznajemy za wyróżnionych.

Formularz rekrutacyjny

Elektroniczne zgłoszenie kandydatki i kandydata zawiera:

 • DANE OSOBOWE

 • PYTANIA OTWARTE

  Na temat zrealizowanych działań, sukcesów, którymi chcesz się podzielić i trudności, z jakimi się mierzysz.

 • ZAŁĄCZNIKI

  2 rekomendacje (jedną z nich może być np. filmik Twoich uczniów i uczennic),

  pisemna wypowiedź w formie osobistej refleksji na temat swojej pracy, wartości ważnych dla Ciebie i podejmowanych działań,

  dokumenty, które potwierdzają Twoje zaangażowanie w obszarze związanym z Nagrodą oraz prezentują przebieg i efekty tej działalności (możesz wgrać do 5 załączników, ale ich dostarczenie nie jest obowiązkowe).

 • REGULAMIN

  Zapoznaj się, zanim wyślesz formularz.

Jakub Tylman - laureat XVI edycji Nagrody. Fot. Tomasz Kwiręg