Przekaż 1.5% podatku

Zgłoszenia

Zgłoś się do Nagrody Sendlerowej „Za naprawianie świata”. Nagroda im. Ireny Sendlerowej „Za naprawianie świata” przyznawana jest nauczycielom/kom którzy:

Nabór zgłoszeń jest prowadzony wyłącznie drogą elektroniczną i trwa do 27 września. Kandydat/ka powinien/a wypełnić internetowy formularz zgłoszeniowy, do którego należy załączyć wszystkie wymagane dokumenty tj. dwie rekomendacje i esej (do pobrania u dołu strony) oraz załączniki (które nie są obowiązkowe – maks. 5 dokumentów). Wszystkie dokumenty muszą zostać dołączone elektronicznie jako część formularza internetowego. 

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem konkursu i FAQ.

Kandydatów do nagrody zgłaszać mogą osoby trzecie, instytucje i organizacje. Nauczycielki i nauczyciele mogą też sami zgłaszać swoje kandydatury. Ze wszystkich zgłoszeń kapituła wybierze 10 osób nominowanych, a spośród nich jednego laureata/laureatkę. Otrzyma on/ona nagrodę główną w wysokości 15 000 zł, resztę osób nominowanych uznaje się za wyróżnionych.

Celem nagrody jest upamiętnienie Ireny Sendlerowej – działaczki społecznej, Sprawiedliwej wśród Narodów Świata, która w czasie II wojny  światowej uratowała ponad dwa tysiące żydowskich dzieci. Nagroda powstała z myślą o wspieraniu nauczycieli, którzy w swojej pracy z uczniami oraz członkami lokalnych społeczności kierują się wartościami bliskimi Irenie Sendlerowej: tolerancją, szacunkiem wobec odmienności, odpowiedzialnością za innych i odwagą.

Nagroda ustanowiona została przez Stowarzyszenie „Dzieci Holocaustu” w Polsce w 2006 roku, a pierwsi jej laureaci – Robert Szuchta oraz Norman Conard z USA – zostali  wybrani osobiście przez Irenę Sendlerową. W gronie laureatów znajdują się również m.in. Anna Kloza, Marzanna Pogorzelska, Małgorzata Rusiłowicz. Ambasadorką konkursu i laureatką nagrody honorowej została także Bożena Szroeder – wybitna polska animatorka kultury. Skład kapituły przyznającej nagrodę można poznać tutaj. Program konkursu prowadzi Centrum Edukacji Obywatelskiej.