Przekaż 1.5% podatku

Misja Nagrody

Choć inne były uwarunkowania, w których działała Irena Sendlerowa, to dzisiejsi nauczyciele muszą posiadać podobne cnoty jak ona: odwagę połączoną ze zdolnościami organizacyjnymi, empatię i samokrytycyzm idące w parze z wytrwałością w działaniu (…). Nie przez wszystkich są doceniani za swoją pracę, zdarza się, że spotykają ich trudności i szykany, ale to właśnie dla nich jest ta jedyna w swoim rodzaju Nagroda im. Ireny Sendlerowej “Za naprawianie świata”

Krzysztof Czyżewski, Przewodniczący Kapituły

Nagroda im. Ireny Sendlerowej „Za naprawianie świata” od ponad 15 lat trafia w ręce nauczycieli i nauczycielek, którzy uczą i wychowują w duchu dialogu, tolerancji oraz poszanowania dla innych, inspirują do działań zgodnych z tymi zasadami i odgrywają aktywną rolę w swojej szkole oraz społeczności lokalnej.

Pierwszych laureatów konkursu wybrała osobiście Irena Sendlerowa w 2006 roku; od tego czasu każdego roku kapituła konkursu wybiera kolejnych laureatów oraz laureatki. Nagroda wynosi 15 tys. złotych.

Misja Nagrody

Misją nagrody jest wspieranie nauczycieli, którzy w swojej pracy z młodzieżą starają się nie tylko przekazywać wiedzę, ale też kształtować postawy otwartości, szacunku dla innych, solidarności, a także aktywnego zaangażowania na rzecz tych wartości.

Wiemy, że nie zawsze jest to łatwe – historie laureatów i laureatek nagrody to w dużym stopniu historie ich zmagań z niechęcią lub obojętnością społeczności i lokalnych instytucji; to również historie przekraczania tych trudności przez upór w codziennej pracy oraz odwagę sprzeciwu. Chcemy, by nagroda była dla nauczycieli wzmocnieniem i wsparciem: potwierdzeniem, że to co robią jest ważne i potrzebne, przypomnieniem, że w swoich działaniach nie są sami.

Nagroda “otworzyła” mi wiele drzwi nie tylko do instytucji, z którymi mogłam nawiązać współpracę, ale przede wszystkim do dorosłych i malutkich serc. Była i jest natchnieniem do podejmowania kolejnych działań.

Małgorzata Rusiłowicz, laureatka 2012

Nasi laureaci i laureatki są nie tylko wspaniałymi nauczycielami, ale też ekspertami, mentorami dla innych, mniej doświadczonych pedagogów, liderami zmieniającymi szkoły, którzy pociągają za sobą kolejnych nauczycieli. Dzięki ich działaniom stale poszerza się krąg dobra, o którym mówiła Irena Sendler podczas pierwszej ceremonii wręczenia nagrody.

Konkurs prowadzi Centrum Edukacji Obywatelskiej.