Nagroda im. Ireny Sendlerowej

Nagroda im. Ireny Sendlerowej “Za naprawianie świata” od 15 lat trafia w ręce nauczycielek i nauczycieli, którzy uczą w duchu otwartości, dialogu, tolerancji i poszanowania dla innych. Inspirują innych do działań zgodnych z tymi zasadami oraz odgrywają aktywną rolę w swojej placówce oraz w społeczności lokalnej.

Nagroda ma za zadanie wspierać nauczycielki i nauczycieli, którzy w swojej pracy z młodzieżą starają się nie tylko przekazywać wiedzę, ale też kształtować postawy otwartości, szacunku dla innych, solidarności, a także aktywnego zaangażowania na rzecz tych wartości.

Partnerzy

Program Nagrody im. Ireny Sendlerowej został dofinansowany ze środków Edukacyjnej Fundacji im. prof. Romana CzerneckiegoFundacji SignumProgramu Szkoła Ucząca się, Fundacji Santander, Fundacji Pacewiczów i Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Warszawie. Partnerami Nagrody jest Stowarzyszenie Dzieci Holocaustu w Polsce.