Widoczność

Widoczność oznacza zauważenie i podkreślenie obecności danej grupy w środowisku szkolnym.

Ważne pytania w tym obszarze to:

Widoczność uwzględnia również aktywności związane z edukacją na temat problemów mniejszości.

Należy podkreślić, że głównym założeniem tego filaru jest docenianie różnorodności oraz stworzenie bezpiecznych warunków do kultywowania, praktykowania i prezentowania własnej kultury, języka, religii i innych ważnych aspektów swojej tożsamości.

W związku z tym te grupy powinny stać się widoczne dla całej społeczności, a szkoły powinny być również miejscem, w którym można uczyć się o tych kulturach, języku czy religii, bez względu na to, czy jesteśmy przedstawicielami tej grupy czy większości.

Polecane materiały

Grafika: postać przy ekranie, na którym widać znak rozpoczęcia nagrania.
Film

Anita, Iga i Zosia, piłkarki - kobiety w sporcie

Krótki film pokazujący kobiety w niestandardowych rolach, powstały w ramach projektu „Równe/Różne”. Film przedstawia Anitę Abramczyk, która trenuje dziewczynki w programie Legia Soccer School, a także dwie młode piłkarki – Igę i Zosię.

scenariusze
Ćwiczenie

Widoczność - ćwiczenia do autorefleksji dla nauczycieli i nauczycielek

Przynależność do jakich grup jest dla Ciebie ważna? Jakie zagadnienia związane z różnorodnością poruszasz na lekcjach? Odpowiedz na kilka prostych pytań, które pomogą Ci w pracy na rzecz widoczności różnorodnych grup w szkole.