Współpraca

Definiujemy współpracę głównie jako wspomaganie grup mniejszościowych w celu uznania i poszanowania ich inności. Oznacza to stosowanie podejścia „pracujemy z grupą nad włączaniem“, a nie podejścia „działamy, aby włączyć grupy mniejszościowe“ (integracja).

Ważne pytania w tym obszarze to:

W praktyce współpraca na rzecz włączania oznacza, między innymi, analizę potrzeb oraz wyznaczanie celów i działań wspólnie z daną grupą (zamiast DLA danej grupy), a także konsultowanie ważnych decyzji ze wszystkimi zaangażowanymi osobami i aktywny ich udział. Często oznacza to nie tylko zaangażowanie przedstawicieli mniejszości, lecz również ekspertów, którzy mogą być ich rzecznikami.

Polecane materiały

scenariusze
Ćwiczenie

Współpraca - ćwiczenia do autorefleksji dla nauczycieli i nauczycielek

Jak może wyglądać kontakt szkoły z rodzicami? Jak prowadzić komunikację opartą na szukaniu rozwiązań? Zachęcamy do wykonania kilku ćwiczeń, które pomogą w pracy na rzecz współpracy w szkole

dobre_praktyki
Dobra praktyka

Dziewczyny w roli ekspertek - przykład współpracy z uczennicami na rzecz równości płci

Propozycja dodatkowych zajęć, które promują dziewczyny w roli ekspertek i są prowadzone w atmosferze współpracy, współdziałania, rozwiązywania problemów i pokazywania różnorodności możliwości.