Włączanie

Włączanie jest rozumiane jako wzięcie pod uwagę perspektywy różnorodnych grup w aktywnościach szkolnych na wszelkich możliwych poziomach funkcjonowania placówki.

Ważne pytania w tym obszarze to:

Zastanawianie się nad włączeniem i zaangażowaniem (umożliwieniem udziału) wszystkich uczniów i członków szkolnej społeczności powinno być codzienną praktyką włączającej szkoły. Jako że misją systemu szkół publicznych jest zagwarantowanie wszystkim dzieciom z danego miasta lub społeczności dostępu do edukacji, włączanie oznacza, między innymi, że metody, otoczenie oraz kultura pracy zostaną zweryfikowane i dostosowane do potrzeb wszystkich dzieci.

Polecane materiały

scenariusze
Kwestionariusz

Standard edukacji na rzecz równości płci

Kwestionariusz do autorefleksji dla nauczycieli i nauczycielek. Jak szkoła wspiera równość płci? Czy i jak środowisko szkolne dąży do wyrównywania szans chłopców i dziewczyn? Czy szkoła uwzględnia potrzeby zarówno uczniów jak i uczennic oraz czy dba o komfort i bezpieczeństwo całej społeczności szkolnej?

Grafika: postać przy ekranie, na którym widać znak rozpoczęcia nagrania.
Webinarium

Filary inkluzywnej wspólnoty: włączanie i wzmacnianie

Webinarium prowadzone przez mentora programu Szkoła Tolerancji – Jakuba Niewińskiego przybliża dwa obszary edukacji włączającej – wzmacnianie i włączanie. W webinarium pojawia się wiele przykładów działań i pomysłów na ćwiczenia, które można wykonać z uczniami i uczennicami, by wspierać obszary omawianych filarów.