Wzmacnianie

Wzmacnianie oznacza dostosowanie podejścia, które, w rezultacie, wzmocni kompetencje, poczucie własnej skuteczności oraz wartości wszystkich uczniów, w tym grup mniejszościowych.

Ważne pytania w tym obszarze to:

Filar wzmocnienia należy uwzględnić w codziennym programie szkolnym, jednak wymaga on też zastosowania konkretnych ćwiczeń stworzonych dla uczniów zagrożonych wykluczeniem, a także umożliwienie im przeprowadzania takich działań. Głównym założeniem ćwiczeń wzmacniających jest podniesienie kompetencji i zwiększenie widoczności grup mniejszościowych. W kontekście szkoły wzmocnienie oznacza również zorganizowanie młodzieży przestrzeni do działania i podejmowania decyzji o sobie i swojej społeczności.

Polecane materiały

audio
Podcast

O edukacji o prawach człowieka, uczeniu empatii i uważności na słowo

Rozmowa z Agnieszką Jankowiak-Maik laureatką Nagrody im. Ireny Sendlerowej „Za naprawianie świata” o tym, jak budować wspierające środowisko w klasie i w szkole oraz w jaki sposób szkoła powinna zapewnić wszystkim równe traktowanie.

scenariusze
Scenariusz zajęć

Krytyczna analiza przekazów medialnych pod względem płci

W trakcie zajęć uczniowie uczą się rozpoznawać i nazywać stereotypy związane z płcią oraz kształtują umiejętności, które pozwalają w sposób bardziej dojrzały i uporządkowany zrozumieć świat.